Survey Mail
ANASAYFA
ALÜMİNYUM TEST EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ(ALUTEAM)

Proje adı

: Alüminyum Test Eğitim ve Araştırma Merkezi

Uygulama yeri

: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İstanbul, Beyoğlu, Halıcıoğlu Yerleşkesi

Proje yürütücüsü kuruluş

: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Proje ortakları

: Girişimci Alüminyum Sanayici ve İş Adamları Derneği (GALSİAD)

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçılar Birliği (İDDMİB) 

Toplam maliyet

: 6.555.175,57 TL

Ajans katkı payı

: 4.914.585,27 TL

 

Proje yürütücüsü ve ortaklarının katkı oranları

: 1.640.590,30 TL

 

Proje uygulama
süresi

: 24 ay

 

Projenin Amaçları

Genel Amaç

Bu projenin temel amacı, çeşitli projelerle belirli bir aşamaya getirilen Alüminyum sektörü ve Üniversite ortaklığının geniş bir tabana yayılarak sektörün tamamına hizmet verebilen, uluslararası standartlarda, akredite, ileri teknoloji ekseninde çalışan, karşılıklı işbirliğini geliştirecek şekilde oluşturulmuş yönetim ve finans yapısı ile sürdürülebilir bir Alüminyum mükemmeliyet merkezinin oluşturulmasıdır.

Özel Amaç

Alüminyum konusunda firmaların ihtiyaç duyacağı akredite testlerin gerçekleştirilmesi, üretim yöntemleri ve malzeme geliştirilmesi ve sektördeki işletmelere sunulması, sektörde var olan veya oluşacak bilgilerin, dünyadaki örneklerine benzer şekilde tek merkezden tüm sektöre sunulması, sektörün emek yoğundan bilgi yoğun üretime geçmesi, sektörün kurulu potansiyelinin arttırılması, üretim süreçlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesine dönük teknolojilerin geliştirilmesi, alüminyum konusunda uluslararası bir test laboratuvarının kurularak akredite hale getirilmesi amaçlanmıştır.

 

Hedef grup(lar) /Müşteriler

Alüminyum sanayicileri (Ekstrüzyon, yassı mamül, döküm ve işleme)

Alüminyum yan sanayisi,

Alüminyum ticareti ile uğraşanlar,

İhracatçı Birlikleri,

Savunma, Otomotiv, Havacılık, Medikal v.s. katma değeri yüksek alanlarda faaliyet gösteren firmalar.

Üniversiteler,

Akademisyenler,

Öğrenciler.

Nihai Yararlanıcılar

Alüminyum Sektörü ile ilgili tüm kurum ve kuruluşlar, kişiler; KOBİ’ler, Kamu Kurumları, Diğer Özel Şirketler, Üniversiteler Akademisyenler, Üniversite Öğrencileri

Beklenen Sonuçlar

  • BIL/151 ile başlayan, Tübitak ve EVK/0017 ile gelişen üniversite ve sanayi işbirliğinin sağlanması, bu projenin sonunda alüminyum konusunda tam yetkin, uzman ve akredite bir merkezin kurulması Türkiye’de ilk defa gerçekleşecektir. Proje süresince geliştirilen ortak alt yapılar sayesinde, alüminyum sektörünün farklı sektörlere ulaşabilmesi için gerekli tasarım ve üretim desteği sağlanacak ve bu çerçevede Alüminyum konusunda yetkin, akredite bir test laboratuvarı teşkil edilecektir.
  • Alüminyum sektörü için özel uzmanlık konularını (profil üretim, kalıp, üretim teknolojileri, döküm, yüzey işleme v.s.) kapsayan düzenli ulusal/uluslararası eğitim faaliyetleri gerçekleştirilecektir.
  • Proje kapsamında firmalar için akredite hammadde ve ürün testleri gerçekleştirilecektir.
  • Firmaların yeni ürün geliştirmeleri için ortak altyapı ve uzmanlık hizmete sunulacaktır.
  • • Enerji verimliliği ve sera gazlarının azaltılması için firmalarda ölçümler yapılacak, durum analizi yapılarak firmaların verimlilik artırıcı iyileştirmeler yapmaları sağlanacaktır.