Survey Mail
ANASAYFA
ÇELİK TEST VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ÇETAM) PROJESİ

Proje adı

Çelik Test ve Araştırma Merkezi (ÇETAM) Projesi

Uygulama yeri

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Ayazağa Kampüsü içerisinde yer almaktadır.

Proje yürütücüsü kuruluş

Çelik İhracatçılar Birliği

Proje ortakları

 Türkiye İhracatçılar Meclisi

 İstanbul Teknik Üniversitesi

 MATİL Malzeme Test ve İnovasyon Laboratuvarları A.Ş.

 

Proje İştirakçileri

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği

Çelik Boru İmalatçıları Derneği

Toplam maliyet

 14.000.000 TL

Ajans katkı payı

 7.000.000 TL

 

Proje yürütücüsü ve ortaklarının katkı oranları

 7.000.000 TL

 

Proje uygulama
süresi

 24 ay

 

Projenin Amaçları

Genel Amaç: İstanbul’un, Türkiye’nin yanı sıra çevre ülkelere de hitap eden bir ekonomi başkenti olmasına katkı sağlamak.

Özel Amaç: İstanbul’un, çelik sektöründe ihtiyaç duyulan test/analiz ve yurt içi ve dışı satışlar için uygunluk değerlendirme (akreditasyon ve sertifikasyon) merkezi haline gelmesini sağlamak.

Hedef grup(lar) /Müşteriler

Bölgede yerleşik çelik üreticileri, tedarikçileri, ihracatçıları ve ithalatçıları, hammadde/yarı madde tedarikçileri ile çeliği ara ürün olarak kullanan firmalar (480 firma)

Nihai Yararlanıcılar

 • Türkiye’deki tüm çelik üreticileri, tedarikçileri, ihracatçıları ve ithalatçıları, hammadde/yarı madde tedarikçileri ile çeliği ara ürün olarak kullanan firmalar
 • Çevre ülkelerdeki tüm çelik üreticileri, tedarikçileri ve ihracatçıları ile çeliği ara ürün olarak kullanan firmalar
 • Çelik sektörü çalışanları
 • İlgili sendikalar / dernekler
 • Üniversitelerin ilgili birimleri
 • Çeliğin direk yapısal malzeme girdisi olarak kullanıldığı diğer sektörler (Demir çelik, boru ve profil, otomotiv, makine ve gemi gibi imalat sanayi, inşaat, galvaniz, beyaz eşya gibi nihai tüketim alanları, döküm, çevre ve enerji, demir dışı metaller, madencilik vb.)
 • Yurtdışında faaliyet gösteren sertifikasyon ve Ar-Ge kuruluşları ile üniversiteler
 • İlgili bakanlıklar (Ekonomi Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı vb.)
 • Ürün ve sistem belgelendirme kuruluşları
 • Üçüncü taraf gözetim hizmetine ihtiyaç duyan kamu ve özel sektör kuruluşları

Beklenen Sonuçlar

 • Çelik sektörüne hizmet verecek bir test, analiz ve sertifikasyon merkezi kurulması
 • Çelik ihracatçılarının ve çelik üreticilerinin ürün geliştirme ve mevcut ürünlerine ilişkin test maliyetlerinin düşmesi
 • Çelik sektörünün küresel anlamda rekabet gücünün artırılması
 • Sektörün yurt içi ve dışı satışlar için gerek duyduğu/duyacağı uygunluk değerlendirme (akreditasyon ve sertifikasyon) hizmetlerinin verilmesi
 • Sektörde mevcut çalışanların ve istihdam edilecek personelin düzenlenecek eğitimlerle kapasitelerinin artırılması
 • Sektörde eksikliği hissedilen üniversite-sanayi işbirliğinin güçlü bir şekilde tesis edilmesi.
 • Çelik sektörünün teknik altyapısının orta/uzun vadede Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerine de imkan tanıyacak şekilde güçlendirilmesi