Survey Mail
ANASAYFA
FİNANS TEKNOPARK

Proje adı

: Finans Teknopark

Uygulama yeri

: İstanbul, Sarıyer, Borsa İstanbul A.Ş. Maslak Yerleşkesi

 

Proje yeri,  Borsa İstanbul A.Ş. Maslak yerleşkesinin güneydoğu ucunda yer alan yaklaşık 10.000 m2 büyüklüğündeki arazidir.

 

Mevcut araziye yasal izinler çerçevesinde toplamda 15.000m2 büyüklüğünde kiralanabilir ofis alanı, kuluçka merkezi, ortak alanlar ve yönetici şirket ofisi kurulacaktır.

 

Proje yürütücüsü kuruluş

: Finans Teknopark Yönetici A.Ş.

Proje ortakları

: Borsa İstanbul A.Ş.

  Boğaziçi Üniversitesi

 

Toplam maliyet

: 22.000.000 TL

Ajans katkı payı

: 11.000.000 TL

 

Proje yürütücüsü ve ortaklarının katkı oranları

: 11.000.000 TL

 

Proje uygulama
süresi

: 24 ay

 

Projenin Amaçları

Genel Amaç: Ülkemizin 2023 vizyonu içerisindeki en önemli amaçlardan birisi İstanbul’un uluslararası bir finans merkezi olmasıdır. İFM Projesi çerçevesinde finans ve bankacılık sektöründeki Ar-Ge altyapısını geliştirmek, Ar-Ge odaklı bir ekosistem oluşturmak, ülkemizin bu sektördeki teknolojik dışa bağımlılığını en aza indirmek Projenin genel amacıdır.

Özel Amaç: BÜ ve BİAŞ işbirliği ile finans sektörüne yönelik teknolojik altyapı hizmeti sunacak, tematik bir teknopark kurmak.

Hedef grup(lar) /Müşteriler

 • Bankacılık ve Finans Sektöründe Faaliyet Gösteren Büyük Şirketler: Finans, para ve sermaye piyasaları ile yazılım, bilişim ve teknoloji alanlarında faaliyet gösteren yerli ve yabancı şirketler
 • Finans sektörüne yazılım ve donanım üreten KOBİ’ler
 • Bilgi teknolojileri alanında yurtdışında faaliyet gösteren firmalar
 • Girişimci (start-up) Şirketler: Finans, para ve sermaye piyasaları ile yazılım, bilişim ve teknoloji alanlarında faaliyet gösteren kuluçka merkezi şirketleri

Nihai Yararlanıcılar

 • Proje ortakları,
 • Finans Uygulama ve Araştırma Merkezi (CARF)
 • Finans ve bankacılık sektörü,
 • Üniversiteler, Araştırma ve Uygulama Merkezleri
 • Finans sektöründe faaliyet gösteren veya gösterecek olan girişimciler,

Beklenen Sonuçlar

 • Finans sektöründe faaliyet gösteren büyük firmaların ve KOBİ’lerin kümelenme mantığı ile bir arada olmalarını sağlamak,
 • Finans ve bankacılık sektörlerine yeni bir hareket ve dinamizm getirmek ve bu sektörlerdeki yenilikçilik ve yaratıcılığı geliştirmek,
 • Teknoparkta üretilecek teknolojiler ile finans sektörünün dışa bağımlılığını azaltmak, yurtdışına yazılım ihraç etmek, küresel seviyede rekabet düzeyini ve pazar payını artırmak,
 • Finans kuruluşlarının bilişim ve yazılım altyapılarını daha ileri seviyeye taşımak, finans sektörü için potansiyel Ar-Ge firmalarının gelişmesine katkı sağlamak,
 • Akademik bilgiyi finans sektörüyle ve sektörel tecrübeyi ve sektör ihtiyaçlarını akademik dünya ile paylaşmak,
 • Finans ve bankacılık sektörü için yazılım ve bilişim konusunda nitelikli eleman yetiştirmek ve nitelikli istihdamı artırmak,
 • Finans sektöründeki girişimciliği ve teknoloji geliştirme kültürünü artırmak