Survey Mail
ANASAYFA
 
DESTEK PROGRAMLARI
DİĞER TEŞVİK VE DESTEKLER
SSS
Program rehberlerinde belirtilen sıkça sorulan sorular nerede?
Ne tür destekler veriyorsunuz?
Proje Teklif Çağrısı nedir?
Teklif Çağrısı süreci nasıl işliyor?
Destek almanın şartları nelerdir?
DESTEK PROGRAMLARI HAKKINDA SORULAR
DESTEK YAKLAŞIMI

İlgili mevzuat gereği, bir paydaşın Kalkınma Ajansı desteklerinden yararlanabilmesi için belli şartların mevcut olması gerekmektedir.

 • Kalkınma Ajansı’nın açık bir destek programının bulunması:
 • Kurumlar her zaman ve her konuda destek başvurusunda bulunamazlar. Yalnızca, bulundukları bölgede faaliyet gösteren Ajansın yayınladığı başvuruya açık çağrılar kapsamında başvuru yapılabilir. •  
 • Destek Programında belirtilen uygunluk kriterlerinin karşılanması:
  • Başvuru sahibi: Başvuru yapacak kurumun hukuki statüsü, Başvuru Rehberinde belirtilen kurum türleri içinde olmalıdır.
  • Faaliyetler: Sunulacak projenin konusu ve faaliyetleri, program öncelikleriyle ilgili ve Rehberde belirtilen kısıtlar bakımından uygun olmalıdır.
  • Maliyetler: Proje kapsamında yapılacak harcamalar, Rehberde belirtilen çerçevenin dışına çıkmamalıdır.

 • Başvuru kurallarına ve istenilen doküman formatına sadık kalınması:
 • Bir proje ne derece uygun ve kaliteli olursa olsun, Rehberde belirtilen şekil şartlarını yerine getirmeyen bir formatta sunulamaz. Başvuru Formu, Bütçe, Mantıksal Çerçeve ve istenen diğer evrakın sunulması mecburidir.