Survey Mail
ANASAYFA
USULSÜZLÜK BİLDİRİMİ

USULSÜZLÜK BİLDİRİMİ

Başvurular 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat, 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu, 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, 2004/12 Sayılı Başbakanlık Genelgesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan ve 19/08/2014 Yönetim Kurulunca onaylanarak tarihinde yürürlüğe giren “HATA, USULSÜZLÜK, YOLSUZLUK VE ŞİKAYETLERDE İZLENECEK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE” kapsamında kabul edilmektedir.

 

Bildirim Şekli ve Usulü

 

(1) Bildirimler; dilekçe ile veya elektronik ortamda e-posta ile yapılır.

(2) Dilekçe ile yapılan bildirimlerde; bildirimde bulunan gerçek kişinin adı ve soyadı, T.C. Kimlik Numarası, imzası, yerleşim yeri veya iş adresinin, tüzel kişilerin ise, unvanı ve adresi ile imzalayan kişinin yetki belgesinin olması gerekir. Dilekçe posta yoluyla da gönderilebilir.

(3) Elektronik ortamdaki bildirimler Ajansın resmi internet sayfasında da yer alan (aşağıdaki form ile) ihbar@istka.org.tr e-posta adresine yapılır.

(4) Bildirimde, kişi, zaman ve yer belirtilerek hata, usulsüzlük ve yolsuzluk iddiası somut olarak belirtilir, varsa belgeler eklenir.

(5) Bildirimin dilekçe ile elden verilmesi halinde Ajans kaydına girdiği, posta ile gönderildiği takdirde postanın alındığı tarih, elektronik ortamdaki bildirimlerde ise e-postanın Ajans e-posta sunucusuna teslim tarihi başvuru tarihidir.

 

Bildiriminiz yukarıda bahsedilen koşulları karşılıyorsa, Usulsüzlük Görevlisi bunu dikkatlice değerlendirecek ve bu durumun geçerliliği doğrulanması durumunda gerekli önlemleri alacak ve usulsüzlüğün tespiti, kaydı ve raporlanması için ilgili süreçleri başlatacaktır.

 

Bildirim için lütfen aşağıdaki formu doldurunuz. Forma eklemek istediğiniz başka dosyalar varsa bunları bildirim formunda beyan etmiş olduğunuz e-posta adresinden ihbar@istka.org.tr adresine gönderebilirsiniz.
T.C. Kimlik No’nuzu öğrenmek için tıklayınız.
Faks Numarası
Cevap Yolu
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince istediğim bilgi veya belgeler aşağıda belirtilmiştir. Gereğini arz ederim.

Lütfen kırmızı ile işaretli alanları gözden geçiriniz!
Başvurunuz sisteme kayıt edildi, teşekkürler.