Survey Mail
ANASAYFA
 
PLANLAMA VE KOORDİNASYON
ARAŞTIRMA VE STRATEJİ GELİŞTİRME
DİĞER PLAN VE ARAŞTIRMALAR
SSS
Bölge planı nedir?
Bölge planının ölçeği nedir?
Bölge Planı belirleyici midir?
Stratejiler geliştirilirken nasıl katkı sağlayabilirim?
Yönetim Kurulu üyeleri nasıl seçilmektedir?
PLANLAMA VE KOORDİNASYON HAKKINDA SORULAR
2010-2013 İSTANBUL BÖLGE PLANI

İstanbul Bölgesi’nin sosyoekonomik gelişme eğilimlerini, gelişme potansiyelini, öncelikli müdahale alanlarını ve sektörel hedeflerini ortaya koyan 2010-2013 İstanbul Bölge Planı; bölgesel kalkınmanın ve sürdürülebilirliğinin, kaynakların etkin ve yerinde kullanımının sağlanmasını hedeflemektedir. Bölge Planı İstanbul Bölgesi’nin sosyoekonomik kalkınmasını sağlamak amacıyla ulusal düzeyde üretilen plan, politika ve stratejiler ile yerel düzeyde yürütülecek faaliyetler arasındaki ilişkiyi belirleyecektir. Bu çerçevede Bölge Planı, başta yerel yönetimler olmak üzere kamu kurumlarının hazırlayacakları stratejik planları da yönlendiren üst ölçekli bir plan niteliğindedir.

2010-2013 İstanbul Bölge Planı 3194 sayılı İmar Kanunu çerçevesinde Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının 02/07/2009 tarihli ve 2319 sayılı yazısına istinaden, İstanbul Kalkınma Ajansı koordinasyonunda ilgili bütün paydaşların katılımı ve katkılarıyla hazırlanmıştır.

2010-2013 İstanbul Bölge Planı

İstanbul Bölge Planı Ekleri

2010-2013 Istanbul Regional Plan