Survey Mail
ANASAYFA
 
İSTANBUL'DA YATIRIM
SSS
Yatırım Destek Ofisi'nin görev ve yetkileri nelerdir?
Farklı ülkelerden gelen yatırımcı grupları, ülkemizde yatırımlar için çalışmalara başladığında ajans olarak bunlara ne tür desteklerde bulunabiliyorsunuz?
Yatırım Teşvik Belgesi (YTB) nedir?
Kimler YTB başvurusu yapabilir?
Hangi tür yatırımlar için İstanbul Kalkınma Ajansı'na YTB başvurusu yapılabilir?
YATIRIM DESTEK HAKKINDA SORULAR
YATIRIM ORTAMI

İstanbul... Kıtaların buluştuğu yer... Türkiye’nin ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan tartışmasız en önemli kenti… Hem Avrupa hem de Asya’ya açılan stratejik bir geçiş noktası...

İstanbul; dinamik, modern ve farklılıkları içinde barındırabilen yapısı ile kültürlerin birbirlerine olan saygıları sonucunda girişimci ve ticari ruhun kent içinde yüzyıllarca var olmasına sebebiyet vermiştir. Kültürel farklılıklar; hayatın temel direklerini güçlendirmiş. Toplumu her açıdan zenginleştirmiş ve daha iyi bir kent yaşamının oluşmasını sağlamıştır.

Balkanlar, Kafkasya ve Ortadoğu’yu içine alan bölgede ekonomik merkez görevini üstlenen kentte 14 milyona yakın insan yaşarken; kent sahip olduğu nüfus yoğunluğu bakımından da km² başına 2.622 kişi ile dünyanın en kalabalık metropollerinden birisidir.

EŞSİZ EKONOMİK TOPARLANMA

2000'li yıllar ve özellikle 2007 sonrası patlak veren küresel finansal kriz, ekonomilerde hatırı sayılır düşüşlere sebebiyet vermiş ve 1930’ların “Büyük Buhran”ından sonra “Büyük Duraklama” olarak literatürdeki yerini almıştır. Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre 1997-2007 arası dünyanın toplam gayrı safi hasılası yıllık %3,2 büyürken, 2008-2009’da bu oran %-2 olarak hesaplanmıştır. Brookings tarafından hazırlanan “Global Metro Monitor” raporunda küresel kriz sonrası dünyanın 150 önemli metropol şehri ekonomik açıdan incelenmiştir. Yapılan araştırmada finansal kriz sonrası en hızlı toparlanmayı sağlayan şehirler içinde en dikkat çekici nokta; ilk 30 şehir arasında Amerika Birleşik Devletleri’nden hiçbir kentin yer almaması ve Avrupa’dan sadece İstanbul’un bulunmasıdır. İstanbul, finansal krizden çıkma noktasında lider konumda yer alarak, hızla büyüyen Çin ekonomisine bağlı şehirleri bile geride bırakmıştır.

FİNANSAL KRİZ SONRASI EKONOMİK TOPARLANMA 2010
Dünya Sıralaması Şehir Ülke
1 İstanbul Türkiye
2 Shenzhen Çin
3 Lima Peru
4 Singapore Singapur
5 Santiago Şili
6 Şanghay Çin
7 Guangzhou Çin
8 Pekin Çin
9 Manila Filipinler
10 Rio de Janeiro Brezilya
Kaynak: Brookings/LSE Global Metro Monitor, 2010.

İstanbul’da hizmet sektörlerine odaklanan ekonomik yapı; çevresel ve kültürel sürdürülebilirlik açısından da fayda sağlamakta; bölgedeki yerel ve ulusal aktörler, yatırımların çerçevelerini bu doğrultuda çizmektedir. Türkiye’nin dünyaya açılan penceresi İstanbul’da önemli sayıda yabancı sermayeli şirket bulunmaktadır. Hazine Müsteşarlığı verilerine göre 39 farklı ülkeden 13.977 yabancı sermayeli şirket bölgede faaliyet gösterirken ilk sırada 2.109 adet şirket ile Almanya yer alırken, Almanya’yı 1.080 şirketle İran ve 1.021 şirketle Hollanda takip etmektedir. ABD’nin 679 şirketle 5. sırada yer aldığı listede Çin 298 şirketle 13. sırada yer almaktadır.

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI YÜKSELİŞTE!

Fikri mülkiyet hakkı kavramı son yıllarda önemli bir gündem maddesi haline gelmiş olup; Ar-Ge, buluş ve yenilik çalışmalarının düzeyinin büyüklüğü hususunda bir kıstas olarak kullanılan patent sistemi ülkelerin ekonomik büyüme ve gelişmelerini açıklamakta kullanılmaya başlanmıştır. 2011 yılı itibarıyla Türk Patent Enstitüsü’ne yapılan toplam 4.087 patent başvurusunun %39’una tekabül eden 1.582 başvuru ile İstanbul, diğer illerle karşılaştırıldığında ilk sırada yer almaktadır. İstanbul’un ardından ise Ankara gelmektedir. Türkiye’de yapılan toplam 3.175 faydalı model başvurusunun %45’ine tekabül eden 1.421’i İstanbul’dan gerçekleştirilmiştir. Asıl dikkat çekici nokta ise, son 10 yılda patent başvuru sayıları İstanbul’da %622 oranında artmıştır. Bu da aslında fikri mülkiyet hakları konusunda farkındalığın ivmelenerek arttığını göstermektedir.

İstanbul’da bulunan hem ithalat hem de ihracat firmalarının sayısı, Türkiye’nin geri kalan 80 ilinin toplamından bile daha fazladır. Dış ticaret firmalarının sayısından da belli olacağı üzere, ithalat ve ihracatın ana üssü olan İstanbul, Türkiye dış ticaretinin yarısına yakınını gerçekleştirerek bu alanda da rakipsiz olduğunu kanıtlamıştır. 2011 yılı sonunda İstanbul’da yıllık ihracat 61,4 milyar USD olurken, ithalat 123,9 milyar USD olarak hesaplanmıştır.

EN YÜKSEK SATIN ALMA GÜCÜ PARİTESİ...

Ekonomik göstergelerin en önde gelenlerinden birisi olan satın alma gücü paritesi dikkate alındığında Türkiye ortalamasını 1,00 olarak hesaplarsak İstanbul 1,14’lük endeks ile ülkedeki diğer bölgelere fark atarak en yüksek satın alma gücü paritesine sahiptir. İstanbul’u 1,05 parite ile İzmir ve Ankara izlemektedir.

ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ STRATEJİSİ...

Finans sektörü; katma değeri yüksek ürün ve hizmet sunma kapasitesi olan, küresel piyasalarla etkileşim içerisinde bulunan ve kaynakların toplanması ve etkin bir şekilde dağıtılmasını sağlayan yeniliklere açık bir sektördür. Kentin finans sektörü masaya yatırıldığında orta vadede “Bölgesel Finans Merkezi” ve uzun vadede “Uluslararası Finans Merkezi“ olma hedefi kapsamında hazırlanan ulusal stratejiler, ileriye dönük olarak küresel etkinliğin daha da artacağının ön işaretleridir. Bu açıdan 2011 yılı sonu itibarıyla toplam 44 yerli ve yabancı banka 2,833 şube ile İstanbul’da hizmet vermektedir. Bu şubelerde ise toplam 159 milyon USD mevduat, 133 milyon USD ise kredi hesabı bulunmaktadır.

ULUSLARARASI HAVALİMANLARI...

İstanbul’da bulunan Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanları, çağın ihtiyaçlarını karşılayan modern ve teknolojik mekanlar olarak göze çarpmaktadır. Atatürk Havalimanı, yıllık 37 milyondan fazla yolcu sayısı ile Türkiye’nin en yoğun havalimanıdır. Bunlara ek olarak Skytrax dergisi tarafından 2011 yılında Avrupa’nın en iyi havalimanı seçilmiştir.

Sabiha Gökçen Havalimanı ise “anna.aero” havacılık sitesi tarafından kendi kategorisinde 2009 ve 2010 yıllarında iki kere üst üste dünyada yolcu trafiğini en çok artıran havalimanı seçilmiştir. Bunun yanı sıra American Popular Science Dergisi “yenilikçilik ödülleri”nin mühendislik kategorisinde ise yaklaşık 13 milyon yolcunun tercih ettiği Sabiha Gökçen Havalimanı tüm dünyada en iyi ikinci havalimanı olmuştur. Sonuç olarak toplamda 50 milyonu aşan yolcu sayısı ile İstanbul, dünyada en çok ilgi çeken şehirler arasında yer almaktadır.

KÜRESEL RAPORLAR DA İSTANBUL’U İŞARET EDİYOR...

İstanbul; prestijli danışmanlık şirketlerince veya bağımsız kurumlarca hazırlanarak şehirler veya bölgelerarası sınıflandırma ve karşılaştırmalar içeren birçok uluslararası çalışmada ön sıralarda yer almaktadır. Dinamik nüfusu, yükselen ekonomisi ve çeşitli medeniyetlere başkentlik yapmış olma özellikleri ile eşsiz bir kent olan İstanbul, sahip olduğu potansiyeli zaman içerisinde gün yüzüne çıkarmaktadır.

2011 yılında Knight & Frank tarafından hazırlanan “The Wealth Report, İstanbul’u Avrupa’nın en iyi 8. kenti seçerken PricewaterhouseCoopers’ın (PwC) 2012 Emerging Trends in Real Estate - Europe raporunda yatırımcıların ilk tercihi 4 yıldır üst üste İstanbul olmaktadır.


“İstanbul Bölgesinde Yatırım ve Yatırımın Önündeki Engeller” Raporu Yatırım Süreç Sihirbazı