Survey Mail
ANASAYFA
 
PLANLAMA VE KOORDİNASYON
ARAŞTIRMA VE STRATEJİ GELİŞTİRME
DİĞER PLAN VE ARAŞTIRMALAR
SSS
Bölge planı nedir?
Bölge planının ölçeği nedir?
Bölge Planı belirleyici midir?
Stratejiler geliştirilirken nasıl katkı sağlayabilirim?
Yönetim Kurulu üyeleri nasıl seçilmektedir?
PLANLAMA VE KOORDİNASYON HAKKINDA SORULAR
ARAŞTIRMA

İstanbul Kalkınma Ajansı’nın 5449 sayılı kanun ile tanımlanan görevlerinden biri de İstanbul’un kaynak ve olanaklarını tespit etmeye, ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmalar yapmak, yaptırmak, başka kişi, kurum ve kuruluşların yaptığı araştırmaları desteklemektir.

İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan mali desteklerle hazırlanan araştırma ve yayınların içeriği İstanbul Kalkınma Ajansı’nın görüşlerini yansıtmamakta olup raporlarda kullanılan yöntem ve sunulan görüşlerle ilgili sorumluluk desteklenen kişi, kurum ve kuruluşlara aittir. 

 

Paydaş Anketi Sonuç Raporu

İstanbul’da Yaşlıların Mevcut Durumu Araştırması

Ömerli Havzasında Bütünleşik Havza Yönetim Planı Modeli

İstanbul'da Deniz Ulaşımının Geleceğinin Değerlendirilmesi

İstanbul’da Güvenli Bisiklet Yolları Uygulama Kılavuzu

İstanbul Yenilik Ekosistemi İçerisinde Üniversiteler

İstanbul’da Yatırım Ortamı 

Kamu Kurumlarında İnovasyon

İstanbul Bölgesinde Yatırım

Türkiye ve İstanbul Bölgesinde AR-GE ve Yenilik

Çırak, Kalfa, Stajyer Beklenti Araştırması

İstanbul İli Afet Lojistik Planı Kılavuzu

İstanbul’da Çocuk,Ergen ve Ev Kadınlarında Beslenme Davranışları Araştırması

İstanbul'da Çocuk ve Doğa İlişkisi Araştırma Raporu

Kozlar Havzası Raporu

Metrobüslere Akıllı Ulaşım Sistemlerinin Entegrasyonuna İlişkin Fizibilite Analizi

Obeziteye Karşı El Ele Projesi Raporu

Küresel Rekabet Edilebilirlikte Beyin Göçü ve Beyin Kazanımı Konferansı Sonuç Kitabı

Analitik Hiyerarşi Yöntemi, 2010-2013 İstanbul Bölge Planı

 

 

İstanbul'da Bilgi Odaklı Küresel Rekabet Projesi

Proje Kapsamında oluşturulan Rekabet Veritabanı ve Haritalarına erişmek için:

http://www.kureselrekabet.com/