Survey Mail
ANASAYFA
MEVZUAT

Kanun

Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun 08.02.2006 26074

 

Yönetmelikler

Kalkınma Ajanslarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 25.07.2006 26239 (Yürürlükten Kaldırılmıştır)Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği 25.07.2006 26239Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği 28.09.2006 26303 Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği 08.11.2008 27048 Kalkınma Ajansları Denetim Yönetmeliği 03.08.2009 27308 Kalkınma Ajansları Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik 22.12.2009 27440 Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 11.12.2010 27782 Kalkınma Ajansları Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 11.12.2010 27782 Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 31.12.2010 27802 Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik 16.11.2011 28114 Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik 20.06.2013 28683Kalkınma Ajansları Yatırım Destek Ofisleri Yönetmeliği 27.08.2014 29101Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik 04.06.2015 29376

 

 

Kararnameler

2006/10550 Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulmasına Dair Karar 06.07.2006 26220 2008/14306 Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulması Hakkında Karar 22.11.2008 27062 2009/15236 Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulması Hakkında Karar 25.07.2009 27299 2009/15433 Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar 18.09.2009 27353 2013/4748 Kalkınma Ajansları Kalkınma Kurullarına Temsilci Gönderecek Kurum ve Kuruluşların Belirlenmesi ve Bazı Bakanlar Kurulu Kararlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar 31.05.2013 28663

 

 

Danıştay Kararları

Kalkınma Ajanslarının Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikle İlgili 2009/1879 Sayılı Karar

 

 

Anayasa Mahkemesi Kararları

Anayasa Mahkemesinin E: 2006/61, K: 2007/91 Sayılı Kararı (25/1/2006 Tarihli ve 5449 Sayılı Kanun ile İlgili)

 

 

Bakanlar Kurulu Kararı

2009/15513 “2010 Yılı Programı” ile “2010 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar" 2011/2168 “Belediyelerin Bütçe Gelirleri Üzerinden Kalkınma Ajanslarına Aktaracakları Payların Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar”2014/7076   Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar2016/9112  Kalkınma Ajansları Kalkınma Kurullarına Temsilci Gönderecek Kurum ve Kuruluşların Belirlenmesi ve Bazı Bakanlar Kurulu Kararlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar