Survey Mail
ANASAYFA
 
PLANLAMA VE KOORDİNASYON
ARAŞTIRMA VE STRATEJİ GELİŞTİRME
DİĞER PLAN VE ARAŞTIRMALAR
SSS
Bölge planı nedir?
Bölge planının ölçeği nedir?
Bölge Planı belirleyici midir?
Stratejiler geliştirilirken nasıl katkı sağlayabilirim?
Yönetim Kurulu üyeleri nasıl seçilmektedir?
PLANLAMA VE KOORDİNASYON HAKKINDA SORULAR
ETKİNLİK RAPORLARI

Girişimci İşbirliği Buluşması Etkinlik Notu 13/11/2015

Sağlık Turizminde İşbirliği Olanakları Toplantısı Etkinlik Raporu 16/12/2014

Yaratıcı İstanbul ve Girişimcilik Buluşması Etkinlik Raporu 03/12/2014

İstanbul’un Tanıtımı Çalıştayı - 30 Mayıs 2013 - Bilgi Notu - Etkinlik Raporu - Sunum

Özgün Kent Kimliği Çalıştayı - 29 Mayıs 2013 - Bilgi Notu - Etkinlik Raporu - Sunum

Sanayinin Dönüşümü Çalıştayı - 27 Mayıs 2013 - Bilgi Notu - Etkinlik Raporu - Sunum

Eğitim Çalıştayı - 24 Mayıs 2013 - Bilgi Notu - Etkinlik Raporu - Sunum

İstanbul’da Yatırım Ortamı Çalıştayı - 23 Mayıs 2013 - Bilgi Notu - Etkinlik Raporu - Sunum

Ekonomik Yapı Çalıştayı -20 Mayıs 2013 - Bilgi Notu - Etkinlik Raporu - Sunum

Sosyal İçerme Çalıştayı - 17 Mayıs 2013 - Bilgi Notu - Etkinlik Raporu - Sunum

İstanbul’da İstihdam Çalıştayı - 15 Mayıs 2013 Bilgi Notu - Etkinlik Raporu - Sunum

Toplum Sağlığı ve Sağlık Hizmetleri Yuvarlak Masa Toplantısı - 14 Mayıs 2013 - Bilgi Notu - Etkinlik Raporu - Sunum

Ulaşım ve Erişilebilirlik Çalıştayı - 13 Mayıs 2013 - Bilgi Notu - Etkinlik Raporu - Sunum

Sürdürülebilir Kaynak ve Atık Yönetimi Çalıştayı - 10 Mayıs 2013 - Bilgi Notu - Etkinlik Raporu - Sunum

Ar-Ge ve Yenilik Çalıştayı - 9 Mayıs 2013 - Bilgi Notu - Etkinlik Raporu - Sunum

Girişimcilik Ekosistemi Çalıştayı - 8 Mayıs 2013 - Bilgi Notu - Etkinlik Raporu - Sunum

Yerelde Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Ve Kalkınma Politikasının Yönetişimi Çalıştayı - 4 Ekim 2012 - Etkinlik Raporu

Mekânsal Gelişme ve Mekânsal Planlama Çalıştayı - 3 Ekim 2012 - Etkinlik Raporu

Ekonomik Dönüşüm Çalıştayı Raporu, 16/08/2010

Kültür ve Turizm Çalıştayı Raporu, 18/08/2010

Sosyal Yapı ve Kalkınma Çalıştayı Raporu, 19/08/2010

Afet Yönetimi ve Kentsel Dönüşüm Çalıştayı Raporu, 25/08/2010

Ulaşım ve Lojistik Çalıştayı Raporu, 26/08/2010

Çevre Çalıştayı Raporu, 03/09/2010