Destek Arşivi

2021 Yılı Programları

Başvuru Rehberleri
Destek Almaya Hak Kazanan Projeler

2011 Yılı Programları

Başvuru Rehberleri
Destek Almaya Hak Kazanan Projeler

2010 Yılı Programları

Başvuru Rehberleri
Destek Almaya Hak Kazanan Projeler

2016 Yılı Programları

Başvuru Rehberleri
Destek Almaya Hak Kazanan Projeler

2015 Yılı Programları

Başvuru Rehberleri

Daha Fazla Göster

Destek Almaya Hak Kazanan Projeler


Daha Fazla Göster

2014 Yılı Programları

Başvuru Rehberleri

Daha Fazla Göster

Destek Almaya Hak Kazanan Projeler

Daha Fazla Göster

2012 Yılı 2.Dönem Programları

Başvuru Rehberleri

Daha Fazla Göster

Destek Almaya Hak Kazanan Projeler

Daha Fazla Göster

2012 Yılı 1.Dönem Programları

Başvuru Rehberleri
Destek Almaya Hak Kazanan Projeler

Sıkça Sorulan Sorular

Ne tür destekler veriyorsunuz?

Ajansımız, mevzuatında bulunan destek araçlarından “Proje Teklif Çağrısı”  , “Güdümlü Proje Desteği” , “Teknik Destek” ve “Fizibilite Desteği” araçlarını kullanarak destek vermektedir.

 

Kimlere destek veriyorsunuz?

Ajansların yürüttüğü programların sabit bir hedef kitlesi bulunmamaktadır. Her destek programının uygun başvuru sahipleri programın niteliğine göre belirlenmekte ve Başvuru Rehberinde ifade edilmektedir.

Destek almanın şartları nelerdir?

Bir kalkınma ajansına destek başvurusu yapabilmeniz için şu şartların mevcut olması gerekmektedir:

  • Proje başvurusuna açık bir destek programının bulunması
  • Başvuru Rehberindeki şartlara uygun bir başvuru sahibi olmanız
  • Programın önceliklerine hizmet eden bir projenin hazırlanması
  • Projenin son başvuru tarihinden önce, uygun formatta ajansa sunulması 

Şartları sağlıyorum, nasıl başvurabilirim?

Başvurular çevrimiçi bir platform olan KAYS (Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi) üzerinden alınmaktadır. Bu sürece ilişkin detaylara Başvuru Rehberlerinden ve KAYS kullanıcı kılavuzlarından erişebilirsiniz. 

Güdümlü Proje Desteği için Proje fikrinizi öncelikle Ajansımızla paylaşınız.

( E-posta: iletisim@istka.org.tr Telefon: (0 212) 468 34 00 )

 

Destekler geri ödemeli mi yoksa hibe mi?

Kalkınma Ajansları programları kapsamında verilen destekler hibe niteliğindedir ve geri ödemesizdir.

Proje teklif çağrısı nedir?

Proje teklif çağrısı, belirli bir destek programı kapsamında, nitelikleri net bir şekilde belirlenmiş olan potansiyel başvuru sahiplerinin, önceden belirlenen konu ve koşullara uygun olarak proje teklifi sunmaya davet edilmesidir.

Teklif çağrısı süreci nasıl işliyor?

Sürecin aşamaları şu şekildedir:

  • Ajans yönetimi tarafından, Bölge Planında ve yıllık çalışma programında belirtilen öncelikler doğrultusunda, hangi başvuru sahiplerinin hangi konulardaki projelerine hangi şartlarda destek verileceği belirlenir.
  • Bu kararlar doğrultusunda, destek programına ilişkin tüm bilgileri barındıran “Başvuru Rehberi” yayınlanır ve program çeşitli toplantılarla kamuoyuna tanıtılır.
  • Proje sunmak isteyeler, başvuru rehberini inceleyerek programın çerçevesini öğrenir. Bir projenin değerlendirilmeye alınabilmesi için rehberde belirtilen  uygunluk şartlarının (başvuru sahibi, faaliyetler, maliyetler) hepsini yerine getiriyor olması gerekmektedir.
  • Başvuru sahipleri, proje başvurularını istenilen formatta hazırlayarak rehberde belirtilen son başvuru tarihinden önce Ajansa sunarlar.
  • Proje başvuruları değerlendirilir, başarılı bulunanlarla destek sözleşmesi imzalanarak uygulama safhasına geçilir.

Değerlendirme süreci nasıl işliyor? Projeleri kim değerlendiriyor?

Proje başvuruları altı aşamadan oluşan bir değerlendirme sürecinden geçmektedir;

1. Aşama: Ön İnceleme

Ajans, yapılan başvurular üzerinde, başvuru rehberinde talep edilen belgelerin KAYS’a doğru, eksiksiz, imzalı, kaşeli ve/veya mühürlü olarak yüklenmiş olması ve Başvuru Sahibinin, ortaklarının ve proje konularının başvuru rehberinde belirtilen kriterlere uygunluğu gibi hususlar yönünden ön inceleme yapar.

2. Aşama: Teknik ve Mali Değerlendirme

Ön inceleme sonucunda uygun bulunan başvurular, Bağımsız Değerlendiriciler tarafından Başvuru Rehberlerinde belirtilen değerlendirme usulleri ve kriterleri doğrultusunda teknik ve mali nitelik açısından değerlendirilir.

3. Aşama: Gerekli Durumlarda Ön İzleme Ziyareti Yaptırma

Genel Sekreter proje tekliflerinin risk durumunu ölçmek amacıyla Ajans personelini görevlendirerek ön izleme ziyaretleri yaptırabilir.

4. Aşama: Değerlendirmenin Kontrolü

Bağımsız Değerlendiriciler tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından Değerlendirme Komitesi, yapılan değerlendirme çalışmalarını inceleyerek tavsiyelerini oluşturur ve başarılı proje listeleri ile birlikte Ajans Genel Sekreteri’ne raporlar.

5. Aşama: Proje Bütçe Tutarlarını İnceleme

Genel Sekreter projelerin bütçe kalemlerini ve bunlar için öngörülen bütçe tutarlarını inceletir. Başarılı projeler listesini bu incelemeler sonucunda revize ederek Yönetim Kuruluna sunar.

6. Aşama: Yönetim Kurulu Onayı

Yönetim Kurulu’nun desteklenecek nihai listeyi onaylamasından sonra, öngörülen destek ödeneği ile sınırlı olmak üzere, Ajans tarafından listedeki projelere mali destek verilir. Destek almaya hak kazanan Başvuru Sahiplerine yazılı olarak bildirimde bulunularak başvuru formu ve ekleri ile başvuru rehberinde belirtilen destekleyici belgelerin aslı veya onaylı suretinin sunulması gerektiği bildirilir. Gerekli bilgi ve belgelerin sunulmasını müteakiben başvuru sahibi sözleşme imzalamaya davet edilir.

Bağımsız değerlendirici kimdir?

Proje tekliflerini, Başvuru Rehberlerinde belirtilen esaslara göre teknik ve mali açıdan değerlendirmek üzere, alanında en az beş yıllık uzmanlık ve tecrübe birikimi olan, yükseköğretim kurumları öğretim elemanları ile kamu kurum ve kuruluşları personelinden Ajans tarafından uygun bulunanların ilgili kurumlarca görevlendirilmesi veya Ajans tarafından diğer gerçek kişiler arasından hizmet alımı yoluyla seçilen uzmanlardır.

Bir sonraki destek programı ne zaman açılacak / hangi konularda olacak?

Destek programlarının belirli bir yayınlama takvimi ya da konu sırası bulunmamaktadır. Yeni programların konuları ve tarihleri; Bölge Planına, Ajans çalışma programına ve işleyiş durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir. Bir yarışma usulü olan Proje Teklif Çağrısı yönteminin bir gereği olarak, programlar kamuoyuna ilan edilmeden önce Ajans dışına tarih ya da konu bakımından herhangi bir bilgi verilememektedir.

Hazır bir proje formatı ya da destek almış örnek bir proje verebilir misiniz?

Başvuru sahiplerimize hazır örnek proje ya da geçmiş dönemlerde başarılı olmuş projelerin kopyaları verilememektedir. Bununla birlikte, başvuru evrakının temelini teşkil eden Başvuru Formu, Bütçe ve Mantıksal Çerçeve dokümanlarının şablonları ve alan açıklamaları projenin yazılma formatını belirlemektedir.

Proje yazımı için dışardan danışmanlık desteği alabilir miyiz?

Proje yazımı için kurum dışından destek alınmasında bir sakınca olmamakla birlikte, uzun vadede teknik kapasitenin oluşturulması için kurumun kendi personelinin de sürece dahil edilmesi tavsiye edilmektedir.

Danışmanlık ücretini projeye ekleyebilir miyiz?

Proje uygulanmaya başlamadan önce oluşan hiçbir maliyet proje kapsamında karşılanmamaktadır.

Herhangi bir danışmanı önerir misiniz, akredite ettiğiniz danışmanlar var mı?

İstanbul Kalkınma Ajansı, piyasadaki hiçbir danışman şirket ile olumlu/olumsuz ilişki içinde değildir. Başvuru sahipleri, proje yazma hizmetini riskine / maliyetine tamamen kendileri katlanarak alabilirler. Ajansla ilişki içinde olduğunu iddia eden danışman şirketlerin iddiaları asılsız olup bu tip bir iddiaya muhatap olan başvuru sahiplerinin Ajansımıza bilgi vermeleri kendi yararlarına olacaktır.

Desteklerin kaynağı nerden geliyor? Dış kaynak (AB vs) kullanıyor musunuz?

Kalkınma Ajanslarının mali kaynaklarının merkezi bütçeden aktarılan ödeneklerden ve Ajansın görev alanı içerisinde yer alan Belediyeler, Ticaret  ve Sanayi Odaları’nın bütçelerinden aktarılan kurum paylarından oluşmaktadır. Dış kaynak kullanılmamaktadır.

Şimdiye kadar kimler destek aldı?

Destek Arşivi kısmından Ajansın destek vermiş olduğu  projelerin listelerini bulabilirsiniz.

İş kurmak istiyorum, destek veriyor musunuz?

Destek programlarının işleyişini belirleyen mevzuat gereğince, yeni işletme kurulumuna dair herhangi bir destek verilmemektedir.

 
 
 
   

01.03Cuma

Yenilenebilir Enerji Teknolojileri... Yer: Saat: 12:07

31.01Salı

İstanbul Eklemeli İmalat Ekosistem... Yer: Saat: 09:55

06.06Pazartesi

YERSİS Çevrimiçi Tanıtım Toplantıs... Yer: Saat: 15:17

31.05Salı

İSTKA’nın 21’inci Kalkınma Kurulu ... Yer: Saat: 16:04

25.06Perşembe

Ajansımızın Haziran Ayı Yönetim Ku... Yer: Saat: 10:07

10.03Salı

Ajansımızın Mart Ayı Yönetim Kurul... Yer: Saat: 10:44

28.01Salı

İSTKA’nın 20’inci Kalkınma Kurulu ... Yer: Saat: 14:48

25.12Çarşamba

Ajansımızın 19’uncu Kalkınma Kurul... Yer: Saat: 12:43

17.12Salı

"Teknoloji Yatırımcısı Akademisi" ... Yer: Saat: 15:02

17.12Salı

İSTKA Aralık Ayı Yönetim Kurulu To... Yer: Saat: 10:01

12.11Salı

Ajansımızın Kasım Ayı Yönetim Kuru... Yer: Saat: 13:55

15.10Salı

İSTKA Çocuklar ve Gençler Tecrübe ... Yer: Saat: 17:46

08.10Salı

Ajansımızın Ekim Ayı Yönetim Kurul... Yer: Saat: 10:29

12.09Perşembe

İSTKA’nın 18’inci Kalkınma Kurulu ... Yer: Saat: 13:57

03.09Salı

Ajansımızın Eylül Ayı Yönetim Kuru... Yer: Saat: 10:54

06.08Salı

Ajansımızın Ağustos Ayı Yönetim Ku... Yer: Saat: 12:19

13.06Perşembe

İSTKA Girişimcilik Projeleri Tecrü... Yer: Saat: 15:02

29.04Pazartesi

Ajansımızın Nisan Ayı Yönetim Kuru... Yer: Saat: 12:19

18.12Salı

Ajansımızın Aralık Ayı Yönetim Kur... Yer: Saat: 11:23

13.12Perşembe

İSTKA’nın 17’inci Kalkınma Kurulu ... Yer: Saat: 14:58

Kasım Ayı Yönetim Kurulu Toplantım... Yer: Saat:

02.10Salı

İSTKA Ekim Ayı Yönetim Kurulu Topl... Yer: Saat: 14:35

24.09Pazartesi

2018 Yılı MDP Açılış Toplantısı ve... Yer: Saat: 15:01

05.09Çarşamba

İSTKA Eylül Ayı Yönetim Kurulu Top... Yer: Saat: 12:49

11.09Salı

Hizmet Ofisimiz Invest in Istanbul... Yer: Saat: 12:20

02.08Perşembe

İSTKA Ağustos Ayı Yönetim Kurulu T... Yer: Saat: 11:52

08.05Salı

İSTKA Mayıs Ayı Yönetim Kurulu Top... Yer: Saat: 13:38

03.04Salı

İSTKA Nisan Ayı Yönetim Kurulu Top... Yer: Saat: 12:05

20.02Salı

Dünya Melek Yatırım Forumu İstanbu... Yer: Saat: 17:53

20.02Salı

Dünya Melek Yatırım Forumu'nda Inv... Yer: Saat: 17:05

16.02Cuma

İSTKA'nın 11. Kalkınma Planı Payda... Yer: Saat: 18:33

13.02Salı

İSTKA Şubat Ayı Yönetim Kurulu Top... Yer: Saat: 13:04

24.01Çarşamba

İSTKA’nın 16’ncı Kalkınma Kurulu T... Yer: Saat: 14:14

15.01Pazartesi

İSTKA 2018 Yılı Mali Destek Progra... Yer: Saat: 10:10

26.12Salı

İSTKA Aralık Ayı Yönetim Kurulu To... Yer: Saat: 17:31

22.11Çarşamba

Girişimciler Borsa İstanbul’da Tür... Yer: Saat: 11:04

24.11Cuma

Büyük Veri ve Yapay Zeka Sertifika... Yer:Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş G... Saat: 14:00

14.11Salı

İSTKA Kasım Ayı Yönetim Kurulu Top... Yer: Saat: 09:58

08.11Çarşamba

ALP HAVACILIK İkitelli Sanayicisiy... Yer:İkitelli OSB Hizmet Binası Konfera... Saat: 14:00

23.10Pazartesi

METİGEM Akademi Eğitimleri Başlıyo... Yer:İkitelli OSB Metigem Hizmet Binası Saat: 00:00

27.10Cuma

London & Partners Yöneticileri İST... Yer: Saat: 15:40

23.10Pazartesi

İSTKA Desteğiyle Yürütülen İki İst... Yer: Saat: 14:37

02.10Pazartesi

İSTKA’nın 87. Dönem PCM Eğitimi Ta... Yer: Saat: 13:46

26.09Salı

İSTKA ve EURADA İşbirliği ile Avru... Yer: Saat: 12:15

22.09Cuma

Girişimcilik Ekosisteminin Aktörle... Yer: Saat: 16:03

07.09Perşembe

Ar-Ge İnovasyon Zirvesi’nde İSTKA ... Yer: Saat: 16:05

24.08Perşembe

HUFBM Projesi Kapsamında BAYKAR Ma... Yer:İkitelli OSB Hizmet Binası Konfera... Saat: 14:00

01.08Salı

İSTKA Yönetim Kurulu Toplantısı Ge... Yer: Saat: 18:12

01.08Salı

Zeytinburnu Bilim Yaşam Merkezi At... Yer: Saat: 16:58

25.07Salı

Sabancı Üniversitesi Girişim Hızla... Yer:www.startupglobe.org Saat: 00:00

24.07Pazartesi

Küçükçekmece Girişimcilik ve İnova... Yer:Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı K... Saat: 00:00

01.09Cuma

Ulusal Yetenek ve Mentor Ağı proje... Yer:Üsküdar Üniversitesi Saat: 00:00

12.07Çarşamba

Invest in Istanbul Uluslararası Ta... Yer: Saat: 11:41

19.07Çarşamba

ALUTEAM'de Alüminyum Cephe Tasarım... Yer:Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversi... Saat: 10:00

05.05Cuma

İSTKA Ar-Ge Fuarı’nda Rude Goldber... Yer: Saat: 11:11

25.04Salı

Özel Yetenekli Çocuklar Desteklene... Yer: Saat: 08:30

30.03Çarşamba

Borsa İstanbul’da gong Finans Tekn... Yer: Saat: 12:23

15.06Cuma

8. KALKINMA KURULU TOPLANTISI GERÇ... Yer:Dış Ticaret Kompleksi Saat: 10:00

02.12Çarşamba

14. KALKINMA KURULU TOPLANTISI GER... Yer:Türkiye İhracatçılar Meclisi Konfe... Saat: 09:30

23.03Perşembe

"İstanbul’u Birlikte Geleceğe Taşı... Yer: Saat: 16:13

07.03Salı

İSTKA’dan İstanbul’a Bir Günde İki... Yer: Saat: 12:00

24.12Cuma

5. KALKINMA KURULU TOPLANTISI GERÇ... Yer:İstanbul WOW Zeus Salonu Saat: 09:00

09.06Salı

13. KALKINMA KURULU TOPLANTISI GER... Yer:İstanbul Ticaret Odası Meclis Salo... Saat: 09:30

16.02Perşembe

İstanbul'a Uzakdoğu İlgisi Yer: Saat: 00:00

16.12Salı

Sağlık Turizmi Sektöründe İşbirliğ... Yer:İstanbul Kalkınma Ajansı Saat: 15:00

12.02Çarşamba

12. KALKINMA KURULU TOPLANTISI GER... Yer:İstanbul Ticaret Odası Meclis Salo... Saat: 10:00

01.06Pazartesi

Uzakdoğu’nun İstanbul’a İlgisi Hız... Yer: Saat: 11:00

16.09Çarşamba

Newton-Katip Çelebi Fonu ile Afetl... Yer:İstanbul Kalkınma Ajansı Saat: 10:00

01.04Cuma

Uzak Doğu Büyük Usta Mimar Sinan'ı... Yer: Saat: 00:00

07.03Salı

İSTKA Yönetim Kurulu Toplantısı Ge... Yer: Saat: 00:00

22.02Çarşamba

Kalkınma Bakanı Lütfü Elvan’dan İS... Yer: Saat: 00:00

27.06Perşembe

İSTKA 9. Kalkınma Kurulu Toplantıs... Yer:Dış Ticaret Kompleksi (Türkiye İhr... Saat: 09:30

12.10Cumartesi

Güvenli İnternet Projesi Açılış Tö... Yer:Bağcılar Meydanı Saat: 16:00

24.10Perşembe

İnovasyon Türkiye 2013 Fuarı Başla... Yer:İstanbul Fuar Merkezi 9-10 ve 11. ... Saat: 09:00

18.11Pazartesi

Arjantin Tesa Vakfı Ziyareti Yer:İstanbul Kalkınma Ajansı Saat: 10:00

10.12Salı

10. Kalkınma Kurulu Toplantısı Ger... Yer:İstanbul Ticaret Odası Meclis Salo... Saat: 10:00

17.12Salı

2014 Yılı Mali Destek Programları ... Yer:Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi Saat: 09:00

16.08Cuma

Cama Gönül Veren Mahir Eller Aranı... Yer: Saat: 00:00

20.08Salı

Tüted, Kullanıcı Deneyimi ve Uygul... Yer: Saat: 00:00

10.01Perşembe

Biyo&Nano Teknoloji Kongresi Yer:Fatih Üniversitesi, Mühendislik Fa... Saat: 09:30

07.02Salı

Çekmeköy Belediyesi “Dijital Arşiv... Yer:Haliç Kongre Merkezi Saat: 00:00

23.10Çarşamba

Türkiye Sağlık Teknolojisine İstka... Yer:Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Kam... Saat: 10:30

31.10Perşembe

Adalarda Doğal, Kültürel Miras ve ... Yer:Point Otel Saat: 10:00

29.11Cuma

İstanbul Tasarım Merkezi Kısa Film... Yer:c Saat: 18:00

04.12Çarşamba

Mesleki Eğitim, Rehberlik ve Kariy... Yer:Legacy Ottoman Hotel Kilikya Salon... Saat: 15:00

26.12Perşembe

Gemisyon Projesi Değerlendirme Çal... Yer:İstanbul Teknik Üniversitesi Saat: 09:30

07.01Salı

Ulusal Yeşil Bina Sertifika Sistem... Yer:Mimar Sinan Güzel Sanatlar Ünivers... Saat: 16:00

22.03Çarşamba

85. Dönem PCM eğitimi tamamlandı Yer:İstanbul Kalkınma Ajansı Saat: 17:20

 
DOKÜMAN ARŞİVİ   ARA