Duyurular

13.12.2022

T.C. İstanbul Kalkınma Ajansı Değerlendirme Komitesi Üyeleri Görevlendirilmesi İlanı

 

 

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

DEĞERLENDİRME KOMİTESİ ÜYELERİ GÖREVLENDİRİLMESİ İLANI

 

 

İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından, 2022 yılı Dijital Dönüşüm İstanbul Faizsiz Kredi Desteği Programı kapsamında teklif edilecek projelerin başvuru rehberlerinde belirtilen esaslara göre teknik ve mali değerlendirmesini yapmak üzere değerlendirme komitesi üyeleri görevlendirilecektir.

 

Görevlendirilmek üzere başvuruda bulunacak adaylar arasından uygun nitelikleri taşıyanlar seçilerek bir değerlendirme komitesi üye havuzu oluşturulacaktır. Havuzda yer alan değerlendirme komitesi üyeleri, değerlendirme döneminde ilgili alandaki tecrübelerine göre görevlendirilecektir.

 

 

 

Değerlendirme Komitesi Üyelerinde Aranacak Nitelikler:

 

Değerlendirme Komitesi üyesi olarak görev yapmak isteyenlerin en az lisans mezunu olmaları ve söz konusu destek programının aşağıda yer alan önceliği ile ilgili en az beş yıllık deneyime sahip olmaları gerekmektedir.

 

Öncelik: İşletmelerin üretim ve yönetim süreçlerinde dijital dönüşüm çalışmalarının işletmeye özel olarak hazırlanmış yol haritası çerçevesinde gerçekleştirilmesi

 

Bu program kapsamında değerlendirme yapacak değerlendirme komitesi üyeleri adaylarının;

 •        Proje döngüsü yönetimi ve/veya idari, mali ve teknik konularda proje değerlendirmesi,
 •        Kalkınma Ajansları mali yardım ve uygulama usulü, hibe projesi uygulaması,
 •        Dijital dönüşüm olgunluk analizi ve yol haritası hazırlanması ve uygulanması,
 •        Belirttiği deneyim alanı

 

ile ilgili bilgi ve/veya tecrübe sahibi olmaları tercih sebebi olacaktır. 

 

Değerlendirme Komitesi Üyeleriyle İlgili Diğer Hususlar:

 

Değerlendirme Komitesi üyeleri, teslim edilen projelerin hazırlık veya uygulama aşamasında görev almamış veya almayacak olan kişiler arasından seçilecek olup kendileri, eşleri, ortakları, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımları ile sahibi ya da ortağı oldukları ticari işletmelere ilişkin projeleri değerlendiremeyeceklerdir.

Değerlendirme komitesi üyelerinin kimliğine ve bunların değerlendirdikleri projelere ilişkin bilgiler gizli tutulacaktır. Bu kişilerin görevlendirmeleri ile ilgili yazışmalarda gizlilik kurallarına uyulacak ve buna uymayanlar hakkında gerekli hukuki, cezai ve disiplin işlemleri yapılacaktır.

Değerlendirme sürecinde görev alanlar, değerlendirme sırasında proje içeriği ile ilgili elde ettikleri ticari sır niteliğindeki bilgileri ifşa edemezler. Bu çerçevede görevlendirilecek komite üyeleri, değerlendirme öncesinde Kalkınma Ajansları Destek Yönetimi Kılavuzunda verilen örneğe uygun olarak hazırlanmış “Tarafsızlık ve Gizlilik Beyanı”nı imzalayacaklardır.

Değerlendirme komitesi üyeleri ile Ajans arasında; işin tanımını, süresini, tarafsızlık ve gizlilik esaslarını, çalışma koşullarını ve kamu dışı personel ise kendilerine ödenecek ücret ve benzeri hususları içeren bir sözleşme imzalanacaktır.

İstanbul Kalkınma Ajansı, değerlendirme komitesi üyelerini, başvurusu kabul edildiği halde görevlendirmeme, gerekçesini bildirmek kaydıyla görevden el çektirme veya görevlendirilen değerlendirme komitesi üyelerine farklı sayıda proje tevdi etme haklarını saklı tutar.

 

Başvuru Şekli, Yeri ve Zamanı:

 

Değerlendirme Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunmak isteyen adayların, başvurularını ddf@istka.org.tr adresine e-posta göndererek yapmaları gerekmektedir. Son başvuru tarihi 23 Aralık 2022 saat 23.59’dur.

Teklif çağrısı döneminde proje başvurularını değerlendirmek üzere başvurusu kabul edilerek “değerlendirme komitesi üye havuzu”na alınan adaylara tebligat e-posta yoluyla yapılacaktır. Adaylarla ayrıca resmî yazışma yapılmayacaktır.

 

Değerlendirme Komitesi Üyelerinin Seçimi:

 

Adayların uzmanlık ve tecrübeleri, sunacakları detaylı özgeçmiş incelenerek ve gerekli görüldüğü takdirde kendileriyle mülakat yapılarak, aralarında hiyerarşik ilişki bulunmayan Ajans uzmanlarından oluşan en az üç kişilik komisyon tarafından seçim yapılacaktır.

Özgeçmişte beyan edilen destekleyici belgeler, değerlendirme komitesi üyesi sıfatıyla görevlendirme yapıldığında istenecektir.

 

 

 


Değerlendirme aşağıdaki kriterler doğrultusunda yapılacaktır.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

PUAN

Doktora

5

Yüksek Lisans

5

Tecrübe  

10 (5-10 yıl ise)
10 (10 yıl ve üzeri ise)

Proje Uygulama Bilgisi  

(1-2 proje uygulamasında yer aldıysa)
(3-5 proje uygulamasında yer aldıysa)
(5 adet üzeri proje uygulamasında yer aldıysa)

Proje Değerlendirme Bilgisi

3 (AB ve diğer yabancı kaynaklar kapsamındaki projeler için)
3 (TÜBİTAK gibi yurtiçi kaynaklar kapsamındaki diğer projeler için)
3 (Toplamda 5 ve üzeri değerlendirme hizmeti verdiyse)

ALT TOPLAM

60

Destek programı öncelikleri kapsamındaki değerlendirme ve Ajanslar tarafından değerlendirilen performans puanı

40

TOPLAM

100


 

Değerlendirme Komitesi Üyelerinin Görevlendirileceği Yer ve Zaman:

 

Değerlendirme komitesi üyesi olarak hizmet vermesi uygun görülenlerden, aşağıda belirtilen çalışma takvimi üzerinden, değerlendirme işlemlerinin yapılacağı tarihler için uygunluk belgesi alınacaktır. Bu aşamadan sonra, değerlendirme komitesi üyesi olarak görevlendirilmesine karar verilenlere, gerçekleştirecekleri değerlendirmelere ilişkin olarak düzenlenecek eğitim programı ile yer ve tarih bilgileri e-posta yolu ile bildirilecektir.

Proje değerlendirmeleri, İstanbul Beyoğlu’nda yer alan İSTKA ofisinde 2023 yılı Şubat ayı içerisinde ve 09.00-17.00 çalışma saatleri arasında olacaktır. Şubat ayı içerisinde değerlendirmenin gerçekleşeceği kesin tarihler seçilen adaylara bilahare bildirilecektir.

Gerekli hallerde Ajans’ın çalışma gün ve saatlerini değiştirme hakkı saklıdır.

 

 

Başvuru Yöntemi ve Adaylardan İstenen Belgeler:

 

 •        Başvuruda bulunmak isteyen adayların, özgeçmişlerini eksiksiz olarak doldurmaları ve aşağıda belirtilen belgeleri .zip veya .rar formatında  ddf@istka.org.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

 

 •        Özgeçmiş
 •        İlgili alanda en az beş yıllık deneyime sahip olduğunu gösteren hizmet belgesi/dökümü
 •        Uygunluk Beyanı (Tıklayanız.)
 •        Uzmanlık alanı ve deneyimi ile ilgili alınan belge veya sertifikalar
 •        Lisans, Yüksek Lisans, Doktora diplomaları/belgeleri 
 •        Nüfus Cüzdanı
 •        Adli sicil kaydı
 •        Yalnızca eksiksiz başvurular değerlendirmeye alınacaktır.
 •        Başarılı bulunan başvuru sahipleri değerlendirme komitesi üyesi havuzuna alınacaktır.
 •        Görevlendirmesi yapılan değerlendirme komitesi üyelerinden e-posta yoluyla ilettiği ilgili destekleyici belgelerin (diploma, sertifika vb.) aslını ibraz etmesi istenecektir.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

Daha fazla bilgi için:
Tel: 
 0 212 468 34 00

E-Posta: 
ddf@istka.org.tr
Web adresi: 
www.istka.org.tr

 
 
 
   

01.03Cuma

Yenilenebilir Enerji Teknolojileri... Yer: Saat: 12:07

31.01Salı

İstanbul Eklemeli İmalat Ekosistem... Yer: Saat: 09:55

06.06Pazartesi

YERSİS Çevrimiçi Tanıtım Toplantıs... Yer: Saat: 15:17

31.05Salı

İSTKA’nın 21’inci Kalkınma Kurulu ... Yer: Saat: 16:04

25.06Perşembe

Ajansımızın Haziran Ayı Yönetim Ku... Yer: Saat: 10:07

10.03Salı

Ajansımızın Mart Ayı Yönetim Kurul... Yer: Saat: 10:44

28.01Salı

İSTKA’nın 20’inci Kalkınma Kurulu ... Yer: Saat: 14:48

25.12Çarşamba

Ajansımızın 19’uncu Kalkınma Kurul... Yer: Saat: 12:43

17.12Salı

"Teknoloji Yatırımcısı Akademisi" ... Yer: Saat: 15:02

17.12Salı

İSTKA Aralık Ayı Yönetim Kurulu To... Yer: Saat: 10:01

12.11Salı

Ajansımızın Kasım Ayı Yönetim Kuru... Yer: Saat: 13:55

15.10Salı

İSTKA Çocuklar ve Gençler Tecrübe ... Yer: Saat: 17:46

08.10Salı

Ajansımızın Ekim Ayı Yönetim Kurul... Yer: Saat: 10:29

12.09Perşembe

İSTKA’nın 18’inci Kalkınma Kurulu ... Yer: Saat: 13:57

03.09Salı

Ajansımızın Eylül Ayı Yönetim Kuru... Yer: Saat: 10:54

06.08Salı

Ajansımızın Ağustos Ayı Yönetim Ku... Yer: Saat: 12:19

13.06Perşembe

İSTKA Girişimcilik Projeleri Tecrü... Yer: Saat: 15:02

29.04Pazartesi

Ajansımızın Nisan Ayı Yönetim Kuru... Yer: Saat: 12:19

18.12Salı

Ajansımızın Aralık Ayı Yönetim Kur... Yer: Saat: 11:23

13.12Perşembe

İSTKA’nın 17’inci Kalkınma Kurulu ... Yer: Saat: 14:58

Kasım Ayı Yönetim Kurulu Toplantım... Yer: Saat:

02.10Salı

İSTKA Ekim Ayı Yönetim Kurulu Topl... Yer: Saat: 14:35

24.09Pazartesi

2018 Yılı MDP Açılış Toplantısı ve... Yer: Saat: 15:01

05.09Çarşamba

İSTKA Eylül Ayı Yönetim Kurulu Top... Yer: Saat: 12:49

11.09Salı

Hizmet Ofisimiz Invest in Istanbul... Yer: Saat: 12:20

02.08Perşembe

İSTKA Ağustos Ayı Yönetim Kurulu T... Yer: Saat: 11:52

08.05Salı

İSTKA Mayıs Ayı Yönetim Kurulu Top... Yer: Saat: 13:38

03.04Salı

İSTKA Nisan Ayı Yönetim Kurulu Top... Yer: Saat: 12:05

20.02Salı

Dünya Melek Yatırım Forumu İstanbu... Yer: Saat: 17:53

20.02Salı

Dünya Melek Yatırım Forumu'nda Inv... Yer: Saat: 17:05

16.02Cuma

İSTKA'nın 11. Kalkınma Planı Payda... Yer: Saat: 18:33

13.02Salı

İSTKA Şubat Ayı Yönetim Kurulu Top... Yer: Saat: 13:04

24.01Çarşamba

İSTKA’nın 16’ncı Kalkınma Kurulu T... Yer: Saat: 14:14

15.01Pazartesi

İSTKA 2018 Yılı Mali Destek Progra... Yer: Saat: 10:10

26.12Salı

İSTKA Aralık Ayı Yönetim Kurulu To... Yer: Saat: 17:31

22.11Çarşamba

Girişimciler Borsa İstanbul’da Tür... Yer: Saat: 11:04

24.11Cuma

Büyük Veri ve Yapay Zeka Sertifika... Yer:Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş G... Saat: 14:00

14.11Salı

İSTKA Kasım Ayı Yönetim Kurulu Top... Yer: Saat: 09:58

08.11Çarşamba

ALP HAVACILIK İkitelli Sanayicisiy... Yer:İkitelli OSB Hizmet Binası Konfera... Saat: 14:00

23.10Pazartesi

METİGEM Akademi Eğitimleri Başlıyo... Yer:İkitelli OSB Metigem Hizmet Binası Saat: 00:00

27.10Cuma

London & Partners Yöneticileri İST... Yer: Saat: 15:40

23.10Pazartesi

İSTKA Desteğiyle Yürütülen İki İst... Yer: Saat: 14:37

02.10Pazartesi

İSTKA’nın 87. Dönem PCM Eğitimi Ta... Yer: Saat: 13:46

26.09Salı

İSTKA ve EURADA İşbirliği ile Avru... Yer: Saat: 12:15

22.09Cuma

Girişimcilik Ekosisteminin Aktörle... Yer: Saat: 16:03

07.09Perşembe

Ar-Ge İnovasyon Zirvesi’nde İSTKA ... Yer: Saat: 16:05

24.08Perşembe

HUFBM Projesi Kapsamında BAYKAR Ma... Yer:İkitelli OSB Hizmet Binası Konfera... Saat: 14:00

01.08Salı

İSTKA Yönetim Kurulu Toplantısı Ge... Yer: Saat: 18:12

01.08Salı

Zeytinburnu Bilim Yaşam Merkezi At... Yer: Saat: 16:58

25.07Salı

Sabancı Üniversitesi Girişim Hızla... Yer:www.startupglobe.org Saat: 00:00

24.07Pazartesi

Küçükçekmece Girişimcilik ve İnova... Yer:Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı K... Saat: 00:00

01.09Cuma

Ulusal Yetenek ve Mentor Ağı proje... Yer:Üsküdar Üniversitesi Saat: 00:00

12.07Çarşamba

Invest in Istanbul Uluslararası Ta... Yer: Saat: 11:41

19.07Çarşamba

ALUTEAM'de Alüminyum Cephe Tasarım... Yer:Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversi... Saat: 10:00

05.05Cuma

İSTKA Ar-Ge Fuarı’nda Rude Goldber... Yer: Saat: 11:11

25.04Salı

Özel Yetenekli Çocuklar Desteklene... Yer: Saat: 08:30

30.03Çarşamba

Borsa İstanbul’da gong Finans Tekn... Yer: Saat: 12:23

15.06Cuma

8. KALKINMA KURULU TOPLANTISI GERÇ... Yer:Dış Ticaret Kompleksi Saat: 10:00

02.12Çarşamba

14. KALKINMA KURULU TOPLANTISI GER... Yer:Türkiye İhracatçılar Meclisi Konfe... Saat: 09:30

23.03Perşembe

"İstanbul’u Birlikte Geleceğe Taşı... Yer: Saat: 16:13

07.03Salı

İSTKA’dan İstanbul’a Bir Günde İki... Yer: Saat: 12:00

24.12Cuma

5. KALKINMA KURULU TOPLANTISI GERÇ... Yer:İstanbul WOW Zeus Salonu Saat: 09:00

09.06Salı

13. KALKINMA KURULU TOPLANTISI GER... Yer:İstanbul Ticaret Odası Meclis Salo... Saat: 09:30

16.02Perşembe

İstanbul'a Uzakdoğu İlgisi Yer: Saat: 00:00

16.12Salı

Sağlık Turizmi Sektöründe İşbirliğ... Yer:İstanbul Kalkınma Ajansı Saat: 15:00

12.02Çarşamba

12. KALKINMA KURULU TOPLANTISI GER... Yer:İstanbul Ticaret Odası Meclis Salo... Saat: 10:00

01.06Pazartesi

Uzakdoğu’nun İstanbul’a İlgisi Hız... Yer: Saat: 11:00

16.09Çarşamba

Newton-Katip Çelebi Fonu ile Afetl... Yer:İstanbul Kalkınma Ajansı Saat: 10:00

01.04Cuma

Uzak Doğu Büyük Usta Mimar Sinan'ı... Yer: Saat: 00:00

07.03Salı

İSTKA Yönetim Kurulu Toplantısı Ge... Yer: Saat: 00:00

22.02Çarşamba

Kalkınma Bakanı Lütfü Elvan’dan İS... Yer: Saat: 00:00

27.06Perşembe

İSTKA 9. Kalkınma Kurulu Toplantıs... Yer:Dış Ticaret Kompleksi (Türkiye İhr... Saat: 09:30

12.10Cumartesi

Güvenli İnternet Projesi Açılış Tö... Yer:Bağcılar Meydanı Saat: 16:00

24.10Perşembe

İnovasyon Türkiye 2013 Fuarı Başla... Yer:İstanbul Fuar Merkezi 9-10 ve 11. ... Saat: 09:00

18.11Pazartesi

Arjantin Tesa Vakfı Ziyareti Yer:İstanbul Kalkınma Ajansı Saat: 10:00

10.12Salı

10. Kalkınma Kurulu Toplantısı Ger... Yer:İstanbul Ticaret Odası Meclis Salo... Saat: 10:00

17.12Salı

2014 Yılı Mali Destek Programları ... Yer:Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi Saat: 09:00

16.08Cuma

Cama Gönül Veren Mahir Eller Aranı... Yer: Saat: 00:00

20.08Salı

Tüted, Kullanıcı Deneyimi ve Uygul... Yer: Saat: 00:00

10.01Perşembe

Biyo&Nano Teknoloji Kongresi Yer:Fatih Üniversitesi, Mühendislik Fa... Saat: 09:30

07.02Salı

Çekmeköy Belediyesi “Dijital Arşiv... Yer:Haliç Kongre Merkezi Saat: 00:00

23.10Çarşamba

Türkiye Sağlık Teknolojisine İstka... Yer:Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Kam... Saat: 10:30

31.10Perşembe

Adalarda Doğal, Kültürel Miras ve ... Yer:Point Otel Saat: 10:00

29.11Cuma

İstanbul Tasarım Merkezi Kısa Film... Yer:c Saat: 18:00

04.12Çarşamba

Mesleki Eğitim, Rehberlik ve Kariy... Yer:Legacy Ottoman Hotel Kilikya Salon... Saat: 15:00

26.12Perşembe

Gemisyon Projesi Değerlendirme Çal... Yer:İstanbul Teknik Üniversitesi Saat: 09:30

07.01Salı

Ulusal Yeşil Bina Sertifika Sistem... Yer:Mimar Sinan Güzel Sanatlar Ünivers... Saat: 16:00

22.03Çarşamba

85. Dönem PCM eğitimi tamamlandı Yer:İstanbul Kalkınma Ajansı Saat: 17:20

 
DOKÜMAN ARŞİVİ   ARA