Duyurular

09.07.2021

Temiz Üretim Programı

Kalkınma Ajansları 2021 yılı Kaynak Verimliliği teması kapsamında İstanbul Kalkınma Ajansı; üretim süreçlerinde enerji ve su gibi sınırlı kaynakların ve hammaddenin daha verimli kullanılması, üretim ve tüketim sonrası daha az atık üretilmesi ve üretilen atığın yeniden kullanımı gibi konularda İstanbul’da farkındalık ve kapasite artırımına yönelik çalışmalar gerçekleştirmektedir.

İşletmelerin kaynak verimliliği konusunda farkındalık ve kapasitelerinin artırılması amacıyla TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü iş birliği ile Temiz Üretim Programı başlatılmıştır. Program kapsamında İstanbul’da yer alan 10 işletmeye temiz üretim etüdü desteği sağlanacaktır. Destek kapsamında işletmelerin üretim süreçlerinde önemli bir girdi olan enerji, su ve hammadde kullanımında verimliliği artıracak fırsatların belirleneceği temiz üretim etüdü çalışması gerçekleştirilecektir.

TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsünün tecrübeli uzmanları tarafından gerçekleştirilecek etüt çalışması için İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından işletmelere %75 oranında destek verilecektir.

*Ajans Desteği: Çalışma tamamlanınca Ajans tarafından TÜBİTAK’a ödenecektir.

**İşletme Katkısı: Çalışma başında işletme tarafından TÜBİTAK’a ödenecektir.

Aşağıda belirtilen koşulları sağlayan işletmeler programa başvuru yapabilecektir;

-          İstanbul’da kayıtlı olması ve çalışma yapılacak tesisin İstanbul’da yer alması

-          2020 yılında 500 ila 999 TEP/yıl arası enerji tüketimine sahip olması

-          İmalat sektöründe (NACE Rev. 2 - Kısım C) faaliyette bulunması

BAŞVURU FORMU:https://forms.gle/Wwjy3NbhTENLj9UW9

Sorularınız için:temizuretim@istka.org.tr

PROGRAM UYGULAMA SÜRECİ

  1. Başvuruların Yapılması

Program kapsamında destek almak isteyen işletmeler aşağıdaki linkten ulaşacakları formu doldurarak programa başvuru yapabilirler. Destek verilecek işletme sayısı için belirlenen kontenjan dolduktan sonra program başvuruya kapatılacaktır. 

BAŞVURU FORMUhttps://forms.gle/Wwjy3NbhTENLj9UW9

2. Başvuruların Değerlendirilmesi

Başvuru formunda verilen cevaplar doğrultusunda İSTKA ve TÜBİTAK uzmanları tarafından değerlendirilecektir. Değerlendirme sonrası etüt desteğinden yararlanmaya hak kazanan işletmelerden, aşağıdaki hususlar başta olmak üzere başvuru formundaki beyanlarına ilişkin destekleyici belgeler talep edilecektir.

  • Faaliyet belgesi (Kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odası Belgesi)
  • Yıllık toplam enerji tüketim (TEP) değeri (TEP değeri bilinmiyorsa, 2020 yılına ait elektrik, doğalgaz, vd. enerji tüketim değerleri başvuru formunda yazılmalıdır.)
  • Yıllık toplam su tüketim değeri (m3) 

3. Etüt Yapılacak İşletmenin Belirlenmesi

 Destekleyici belgelerin kontrol edilmesi sonrasında destek almaya hak kazanan işletmenin temiz üretim etüdü bedelinin %25’lik kısmını TÜBİTAK’a ödemesinden sonra çalışma başlatılacaktır. 

4. Etüt çalışmasının yapılması

Temiz Üretim Program ile işletmelerin rekabet edebilirliklerine katkı sağlamak için temiz üretim etüdü yapılarak işletmelerin mevcut durumlarını ölçmek ve iyileştirme olanaklarını işletmelere raporlamak için firma bazında aşağıdaki işlemler gerçekleştirilecektir:

               i.          Ön Değerlendirme: Ön değerlendirme kapsamında tesisler ziyaret edilerek, her bir proses/birim hakkında bilgi temin edilir. Proseslerle ilgili akış diyagramları, teknik raporlar ve kontrol listeleri (emisyon raporu, katı atık raporu, bakım-onarım listeleri vb.), sürdürülebilirlik raporları ve bunun gibi dokümanlar incelenir.

             ii.          Temiz Üretim Etüdü Kapsamının ve Sınırlarının Belirlenmesi: Ön değerlendirmeden sonra işletme yönetimiyle birlikte Temiz Üretim Etüdü sınırları belirlenir. Talep ve işletmenin büyüklüğüne/kapsamına göre ya tesisin tümü için her bir prosesi kapsayacak şekilde ya da belirli proses(ler) için temiz üretim etüdü yapılır.

          iii.          Proses Akım Şemalarının Çizilmesi ve Veri Toplanması: Temiz üretim etüdü sınırları ve kapsamı belirlendikten sonra kapsama göre proses akım şemaları çıkarılır. Tesisten temin edilen veriler doğrultusunda spesifik üretim ve tüketim değerleri hesaplanarak, akım şemaları üzerinde gösterilir. Eğer eksik veriler varsa kapsama göre ya varsayım yapılır ya da ölçüm yapılır.

           iv.          Ölçüm ve Analizlerin Yapılması: Veri toplama esnasında eksik veriler belirlenir. Gerektiğinde eksik veriler için temiz üretim ekibi tarafından tespit edilen noktalarda ölçüm yapılır.

             v.          Temiz Üretim Olanaklarının Tespit Edilmesi: Proseslerle ilgili veriler toplandıktan sonra kütle (su ve ham madde) denklikleri kurularak kayıp, kaçak noktaları tespit edilir. Spesifik üretim ve tüketim değerleri literatür ve dünya örnekleri ile kıyaslanarak tesisin mevcut durumu değerlendirilir ve temiz üretim olanakları tespit edilir. Ayrıca katı atık analizleri ve ham madde ikamesi gibi hususlarda olası endüstriyel simbiyoz olanakları da değerlendirilecektir.

           vi.          Ön Fizibilite Yapılması: Temiz üretim olanakları tespit edildikten sonra tesis üst yönetimine olanaklar sunularak, teknik ve ekonomik açıdan uygulanabilir durumda olan olanaklar belirlenir. Bu olanaklar için ön fizibilite çalışması yapılarak en fazla 3 (üç) olanak için yatırım maliyeti, ekonomik ve çevresel kazanımlar, yatırımın geri dönüş süresi hesaplanır.

         vii.          Proje Sonuç Raporunun Hazırlanması: Proje sonunda belirlenen temiz üretim olanakları ve ön fizibilite çalışmalarını içeren proje sonuç raporu hazırlanır.

Temiz Üretim Programı Tanıtım Toplantısı’nın tekrarını izlemek için aşağıdaki bağlantı adresine tıklayabilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=mlhc0vhCVac

 
 
 
   

25.06Perşembe

Ajansımızın Haziran Ayı Yönetim Ku... Yer: Saat: 10:07

10.03Salı

Ajansımızın Mart Ayı Yönetim Kurul... Yer: Saat: 10:44

28.01Salı

İSTKA’nın 20’inci Kalkınma Kurulu ... Yer: Saat: 14:48

25.12Çarşamba

Ajansımızın 19’uncu Kalkınma Kurul... Yer: Saat: 12:43

17.12Salı

"Teknoloji Yatırımcısı Akademisi" ... Yer: Saat: 15:02

17.12Salı

İSTKA Aralık Ayı Yönetim Kurulu To... Yer: Saat: 10:01

12.11Salı

Ajansımızın Kasım Ayı Yönetim Kuru... Yer: Saat: 13:55

15.10Salı

İSTKA Çocuklar ve Gençler Tecrübe ... Yer: Saat: 17:46

08.10Salı

Ajansımızın Ekim Ayı Yönetim Kurul... Yer: Saat: 10:29

12.09Perşembe

İSTKA’nın 18’inci Kalkınma Kurulu ... Yer: Saat: 13:57

03.09Salı

Ajansımızın Eylül Ayı Yönetim Kuru... Yer: Saat: 10:54

06.08Salı

Ajansımızın Ağustos Ayı Yönetim Ku... Yer: Saat: 12:19

13.06Perşembe

İSTKA Girişimcilik Projeleri Tecrü... Yer: Saat: 15:02

29.04Pazartesi

Ajansımızın Nisan Ayı Yönetim Kuru... Yer: Saat: 12:19

18.12Salı

Ajansımızın Aralık Ayı Yönetim Kur... Yer: Saat: 11:23

13.12Perşembe

İSTKA’nın 17’inci Kalkınma Kurulu ... Yer: Saat: 14:58

Kasım Ayı Yönetim Kurulu Toplantım... Yer: Saat:

02.10Salı

İSTKA Ekim Ayı Yönetim Kurulu Topl... Yer: Saat: 14:35

24.09Pazartesi

2018 Yılı MDP Açılış Toplantısı ve... Yer: Saat: 15:01

05.09Çarşamba

İSTKA Eylül Ayı Yönetim Kurulu Top... Yer: Saat: 12:49

11.09Salı

Hizmet Ofisimiz Invest in Istanbul... Yer: Saat: 12:20

02.08Perşembe

İSTKA Ağustos Ayı Yönetim Kurulu T... Yer: Saat: 11:52

08.05Salı

İSTKA Mayıs Ayı Yönetim Kurulu Top... Yer: Saat: 13:38

03.04Salı

İSTKA Nisan Ayı Yönetim Kurulu Top... Yer: Saat: 12:05

20.02Salı

Dünya Melek Yatırım Forumu İstanbu... Yer: Saat: 17:53

20.02Salı

Dünya Melek Yatırım Forumu'nda Inv... Yer: Saat: 17:05

16.02Cuma

İSTKA'nın 11. Kalkınma Planı Payda... Yer: Saat: 18:33

13.02Salı

İSTKA Şubat Ayı Yönetim Kurulu Top... Yer: Saat: 13:04

24.01Çarşamba

İSTKA’nın 16’ncı Kalkınma Kurulu T... Yer: Saat: 14:14

15.01Pazartesi

İSTKA 2018 Yılı Mali Destek Progra... Yer: Saat: 10:10

26.12Salı

İSTKA Aralık Ayı Yönetim Kurulu To... Yer: Saat: 17:31

22.11Çarşamba

Girişimciler Borsa İstanbul’da Tür... Yer: Saat: 11:04

24.11Cuma

Büyük Veri ve Yapay Zeka Sertifika... Yer:Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş G... Saat: 14:00

14.11Salı

İSTKA Kasım Ayı Yönetim Kurulu Top... Yer: Saat: 09:58

08.11Çarşamba

ALP HAVACILIK İkitelli Sanayicisiy... Yer:İkitelli OSB Hizmet Binası Konfera... Saat: 14:00

23.10Pazartesi

METİGEM Akademi Eğitimleri Başlıyo... Yer:İkitelli OSB Metigem Hizmet Binası Saat: 00:00

27.10Cuma

London & Partners Yöneticileri İST... Yer: Saat: 15:40

23.10Pazartesi

İSTKA Desteğiyle Yürütülen İki İst... Yer: Saat: 14:37

02.10Pazartesi

İSTKA’nın 87. Dönem PCM Eğitimi Ta... Yer: Saat: 13:46

26.09Salı

İSTKA ve EURADA İşbirliği ile Avru... Yer: Saat: 12:15

22.09Cuma

Girişimcilik Ekosisteminin Aktörle... Yer: Saat: 16:03

07.09Perşembe

Ar-Ge İnovasyon Zirvesi’nde İSTKA ... Yer: Saat: 16:05

24.08Perşembe

HUFBM Projesi Kapsamında BAYKAR Ma... Yer:İkitelli OSB Hizmet Binası Konfera... Saat: 14:00

01.08Salı

İSTKA Yönetim Kurulu Toplantısı Ge... Yer: Saat: 18:12

01.08Salı

Zeytinburnu Bilim Yaşam Merkezi At... Yer: Saat: 16:58

25.07Salı

Sabancı Üniversitesi Girişim Hızla... Yer:www.startupglobe.org Saat: 00:00

24.07Pazartesi

Küçükçekmece Girişimcilik ve İnova... Yer:Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı K... Saat: 00:00

01.09Cuma

Ulusal Yetenek ve Mentor Ağı proje... Yer:Üsküdar Üniversitesi Saat: 00:00

12.07Çarşamba

Invest in Istanbul Uluslararası Ta... Yer: Saat: 11:41

19.07Çarşamba

ALUTEAM'de Alüminyum Cephe Tasarım... Yer:Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversi... Saat: 10:00

05.05Cuma

İSTKA Ar-Ge Fuarı’nda Rude Goldber... Yer: Saat: 11:11

25.04Salı

Özel Yetenekli Çocuklar Desteklene... Yer: Saat: 08:30

30.03Çarşamba

Borsa İstanbul’da gong Finans Tekn... Yer: Saat: 12:23

15.06Cuma

8. KALKINMA KURULU TOPLANTISI GERÇ... Yer:Dış Ticaret Kompleksi Saat: 10:00

02.12Çarşamba

14. KALKINMA KURULU TOPLANTISI GER... Yer:Türkiye İhracatçılar Meclisi Konfe... Saat: 09:30

23.03Perşembe

"İstanbul’u Birlikte Geleceğe Taşı... Yer: Saat: 16:13

07.03Salı

İSTKA’dan İstanbul’a Bir Günde İki... Yer: Saat: 12:00

24.12Cuma

5. KALKINMA KURULU TOPLANTISI GERÇ... Yer:İstanbul WOW Zeus Salonu Saat: 09:00

09.06Salı

13. KALKINMA KURULU TOPLANTISI GER... Yer:İstanbul Ticaret Odası Meclis Salo... Saat: 09:30

16.02Perşembe

İstanbul'a Uzakdoğu İlgisi Yer: Saat: 00:00

16.12Salı

Sağlık Turizmi Sektöründe İşbirliğ... Yer:İstanbul Kalkınma Ajansı Saat: 15:00

12.02Çarşamba

12. KALKINMA KURULU TOPLANTISI GER... Yer:İstanbul Ticaret Odası Meclis Salo... Saat: 10:00

01.06Pazartesi

Uzakdoğu’nun İstanbul’a İlgisi Hız... Yer: Saat: 11:00

16.09Çarşamba

Newton-Katip Çelebi Fonu ile Afetl... Yer:İstanbul Kalkınma Ajansı Saat: 10:00

01.04Cuma

Uzak Doğu Büyük Usta Mimar Sinan'ı... Yer: Saat: 00:00

07.03Salı

İSTKA Yönetim Kurulu Toplantısı Ge... Yer: Saat: 00:00

22.02Çarşamba

Kalkınma Bakanı Lütfü Elvan’dan İS... Yer: Saat: 00:00

27.06Perşembe

İSTKA 9. Kalkınma Kurulu Toplantıs... Yer:Dış Ticaret Kompleksi (Türkiye İhr... Saat: 09:30

12.10Cumartesi

Güvenli İnternet Projesi Açılış Tö... Yer:Bağcılar Meydanı Saat: 16:00

24.10Perşembe

İnovasyon Türkiye 2013 Fuarı Başla... Yer:İstanbul Fuar Merkezi 9-10 ve 11. ... Saat: 09:00

18.11Pazartesi

Arjantin Tesa Vakfı Ziyareti Yer:İstanbul Kalkınma Ajansı Saat: 10:00

10.12Salı

10. Kalkınma Kurulu Toplantısı Ger... Yer:İstanbul Ticaret Odası Meclis Salo... Saat: 10:00

17.12Salı

2014 Yılı Mali Destek Programları ... Yer:Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi Saat: 09:00

16.08Cuma

Cama Gönül Veren Mahir Eller Aranı... Yer: Saat: 00:00

20.08Salı

Tüted, Kullanıcı Deneyimi ve Uygul... Yer: Saat: 00:00

10.01Perşembe

Biyo&Nano Teknoloji Kongresi Yer:Fatih Üniversitesi, Mühendislik Fa... Saat: 09:30

07.02Salı

Çekmeköy Belediyesi “Dijital Arşiv... Yer:Haliç Kongre Merkezi Saat: 00:00

23.10Çarşamba

Türkiye Sağlık Teknolojisine İstka... Yer:Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Kam... Saat: 10:30

31.10Perşembe

Adalarda Doğal, Kültürel Miras ve ... Yer:Point Otel Saat: 10:00

29.11Cuma

İstanbul Tasarım Merkezi Kısa Film... Yer:c Saat: 18:00

04.12Çarşamba

Mesleki Eğitim, Rehberlik ve Kariy... Yer:Legacy Ottoman Hotel Kilikya Salon... Saat: 15:00

26.12Perşembe

Gemisyon Projesi Değerlendirme Çal... Yer:İstanbul Teknik Üniversitesi Saat: 09:30

07.01Salı

Ulusal Yeşil Bina Sertifika Sistem... Yer:Mimar Sinan Güzel Sanatlar Ünivers... Saat: 16:00

22.03Çarşamba

85. Dönem PCM eğitimi tamamlandı Yer:İstanbul Kalkınma Ajansı Saat: 17:20

 
DOKÜMAN ARŞİVİ   ARA