İSTKA'dan Kalkınmaya 458 Milyon TL’lik Destek

25.12.2020

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) yeni yılda toplam 458 milyon TL’lik 6 farklı çağrıya çıkacak. Bu çağrılardan biri, kalkınma ajansları için ilk olma niteliği taşıyor. İSTKA, bölgesel girişim sermayesi programı ile teknoloji ve yenilik tabanlı şirketler için fon oluşturacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İSTKA 2021 Yılı Destek Programları Tanıtım Toplantısına katıldı. Burada yaptığı konuşmada İstanbul’u bölgesel ve küresel girişimcilik merkezi haline getirme vizyonunu açıklayan Bakan Varank, “İstanbul’un teknoloji, yenilik ve inovasyon odaklı yerli ve yabancı girişimlerin cazibe merkezi olması için bir strateji ve eylem planı hazırlığındayız.” dedi.

Bakan Varank, İSTKA’nın 2021 yılı destek paketi ve bakanlığının İstanbul vizyonunu açıkladığı konuşmasında, özetle şunları söyledi:

MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak vatandaşlarımızın refahını ve yaşam standartlarını katma değerli üretim öncülüğünde artırmak üzere var gücümüzle çalışıyoruz. “Milli Teknoloji Hamlesi” vizyonuyla kapsayıcı ve bütüncül bir politika çerçevesi ortaya koyduk. Bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmayı hedefleyen bölgesel kalkınma politikaları da bunun önemli bir unsuru.

ÖZGÜN PROJELER: Bakanlığımıza bağlı 26 kalkınma ajansı ile kuzeyden güneye, doğudan batıya şehirlerin ihtiyaç ve yetkinliklerini gözeterek özgün projeler hayata geçiriyoruz. Van Tekstil Kent projesiyle 14 firmayı üretime geçirerek Van’dan dünyaya tekstil ihracatına başladık. 3 bin kadın ve gencimize istihdam olanağı oluşturduk. Tunceli Munzur Çayı’nı su sporları için önemli bir destinasyon haline getirdik. Terör operasyonu düzenlenen yerlerde artık uluslararası rafting yarışları yapılıyor. Yürüttüğümüz yatırım promosyon faaliyetleri ile İzmir’i, rüzgar ekipmanları üreticilerinin üretim üssü yaptık.

 1.2 MİLYAR TL’LİK DESTEK: İstanbul bir metropol. Türkiye’nin her anlamda en gelişmiş şehrinde, kalkınma dinamikleri de elbette farklılıklar gösteriyor. İstanbul Kalkınma Ajansı da, İstanbul’un sahip olduğu imkanları ortak akıl ve iş birliğiyle kalkınma odaklı kullanmak için 2009 yılında faaliyete geçti. Kuruluşundan bugüne kadar şehirdeki 842 projeye 1,2 milyar liralık destek sağladı.

VİZYONER PROGRAMLAR: Yeni döneme önemli paradigma değişiklikleri ve vizyoner programlarla giriyoruz. Bu heyecanla hazırladığımız İstanbul Kalkınma Ajansımızın 2021 yılı destek programlarını açıklıyoruz. Hedeflerimize giden yolda İstanbul için 4 Mali Destek Programı, 1 Fizibilite Desteği ve 1 Bölgesel Girişim Fonu çağrısı olmak üzere 6 program hazırladık. Toplamda 458 milyon lira tutarında bir kaynağı İstanbul’umuza tahsis ediyoruz.

YENİLİKÇİ İSTANBUL: Kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara yönelik ilk mali destek programı olan Yenilikçi İstanbul ile yapay zekâdan nesnelerin internetine, artırılmış gerçeklikten siber güvenliğe kadar birçok kritik teknolojiyi destekleyeceğiz. OSB’ler ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yenilik temelli ortak kullanım alanları kurulmasını teşvik edeceğiz. Dijital dönüşüm merkezleri kurulmasını ve akıllı şehirleşme alanında yenilikçilik ara yüzlerinin oluşturulmasını amaçlayan projelere de destek sağlayacağız.

BÖLGESEL GİRİŞİMCİLİK: Teknoloji ve yenilik merkezli girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesini ve güçlendirilmesini sağlayacak Girişimcilik Mali Destek Programı ile girişimlerin finansmana erişimini, hızlı büyümesini ve küreselleşmesini sağlayacak destekler vereceğiz. Tematik kuluçka merkezleri kurulmasını ve hızlandırma programlarının hayata geçirilmesini destekleyeceğiz. Böylece, İstanbul’un bölgesel girişimcilik merkezi olma vizyonuna önemli bir katkı sağlayacağız.

YARATICI ENDÜSTRİLER: Yaratıcı endüstrilerin İstanbul ekonomisindeki ağırlığını artıracak projelere, Yaratıcı Endüstriler Mali Destek Programı ile destek sağlayacağız. Bu programla, ürün ve hizmetlerde katma değerin tasarımla artırılmasını ve özgün kültürel üretim süreçleriyle yerel zanaatların güçlendirilmesini hedefliyoruz. UNESCO’nun belirlediği dünyadaki 31 “Tasarım Şehri” arasında yer alan İstanbul'un, bir tasarım kenti olarak imajını geliştirecek çalışmalara destek vereceğiz.

ÇOCUKLAR VE GENÇLER: İstanbul’da yaşayan çocuk ve gençlerin, dönüşen ekonomik ve sosyal yapıya entegrasyonunu Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı ile hızlandıracağız. Programın odağında, çocuklar ve gençlerin inovasyon, yenilikçilik ile girişimcilik alanlarındaki kabiliyetlerinin artırılması yer alıyor. Yeni teknolojiyi sadece kullanan değil aynı zamanda geliştiren, üretken bir toplum yapısının oluşmasında gençlerimiz kritik bir rol oynayacak. Gençlerimizi geleceğin becerileri ile donatacak adımları bu programla atacağız.  

4 PROGRAMIN BÜTÇESİ 200 MİLYON TL: Bu 4 mali destek programı ile 200 milyon liralık kaynağı yenilikçi ve nitelikli projelerin hizmetine sunuyoruz. Bu kapsamdaki her bir projeye asgari 500 bin lira ile 2 milyon lira arasında hibe vereceğiz. Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı’nda bu miktar 3,5 milyon liraya kadar çıkacak.

8 MİLYON TL’LİK FİZİBİLİTE DESTEĞİ: Kamu, özel sektör, üniversiteler ve STK’ların güç birliği yaptığı özel nitelikli Güdümlü Projeleri de kalkınma ajanslarımızla destekliyoruz. İSTKA’nın 2021 yılı Fizibilite Desteği Programı ile güdümlü projelerin fizibilite çalışmalarına 8 milyon liralık finansman sağlayacağız. Öncelikli alanlarda geliştirilen her bir fizibilite projesi için 100 bin liradan 450 bin liraya kadar kaynak kullandıracağız.

250 MİLYON TL’LİK BÖLGESEL GİRİŞİM SERMAYESİ: Girişim sermayesi fonlarına verdiğimiz desteği genişletmeye devam ediyoruz. Bu alana, İSTKA’yı da dahil ediyoruz. İstanbul Bölgesel Girişim Sermayesi Programı ile bu alandaki önemli bir beklentiyi hayata geçirmiş oluyoruz. Bir nevi fonların fonu şeklinde çalışacak bu programla girişim sermayesi fonlarına 2021 yılında toplam 250 milyon liralık bir kaynak aktaracağız. İstanbul’daki teknoloji ve yenilik tabanlı şirketler, start-up’lar finansmana artık çok daha kolay erişecek. Tüm bu fonlar, Türkiye’de Ar-Ge’yi ve inovasyonu odağına alan girişimlerin bizi gururlandıracak başarılarına kapı aralayacak. Türkiye’nin yeni başarı hikayeleri, yeni unicornları bu fonların destekleriyle ortaya çıkacak.

BÖLGESEL VE KÜRESEL GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ: Her devirde imparatorlukların merkezi olmuş kadim İstanbul’un her alanda marka değerini yükseltmek önceliğimiz. Tüm paydaşlarımızın, ekosistemdeki aktörlerin görüş ve değerlendirmeleri bir şeyi işaret ediyor. Sahip olduğu potansiyeli değerlendirerek İstanbul’u bölgesel ve küresel girişimcilik merkezi haline getirebiliriz. İstanbul’un teknoloji, yenilik ve inovasyon odaklı yerli ve yabancı girişimlerin cazibe merkezi olması için bir strateji ve eylem planı hazırlığındayız. Bu çerçevede “Uluslararası İstanbul Girişimcilik Programı”nı hazırladığımızı ifade etmek istiyorum.

“BUGÜNE KADARKİ EN BÜYÜK DESTEK PROGRAMI”

İstanbul Valisi ve İSTKA Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yerlikaya, İSTKA olarak 2008'den bugüne kadarki en büyük destek programını ilan ettiklerini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“2021 yılı çağrıları kapsamında 4 Mali Destek Programı, 1 Fizibilite Desteği ve 1 Bölgesel Girişim Fonu çağrısı olmak üzere toplam 6 program ilan ediyoruz. Başvuruların, sadece online ortamda kabul edileceği projelerin desteğe uygunluğu bağımsız uzmanlar tarafından kararlaştırılacak. Bu kapsamda İstanbul'da kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların yenilikçi ve nitelikli projeleri desteklemek için toplam 200 milyon lira kaynak ayrıldı. Söz konusu finansman desteği; İstanbul'da ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmaya yönelik proje üretecek; kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, STK'lar ve yerel yönetimlerin kullanımına sunulmaktadır.”

MALİ DESTEK PROGRAMLARININ BÜTÇELERİ

Bakan Varank’ın açıkladığı destek programlarından Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı ile 80 milyon lira, Girişimcilik Mali Destek Programı ile 40 milyon lira, Yaratıcı Endüstriler Mali Destek Programı ile 20 milyon lira, Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı ile 60 milyon lira desteğe hak kazanan projelere aktarılacak.

ONLINE BAŞVURU

Bu 4 mali destek programı ile desteklenecek projelerde destek oranı yüzde 90’a kadar çıkacak. Proje başvuruları sadece online ortamda kabul edilecek. Sunulan projelerin desteğe uygunluğuna bağımsız değerlendiriciler karar verecek.

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Mali destek programları ile Bölgesel Girişim Sermayesi Destek Programı için ilgili kurum ve kuruluşlar 19 Mart’a kadar başvuru yapabilecek. Fizibilite Desteği Programına proje sunmak için son başvuru tarihi ise, 31 Aralık 2021. İSTKA’nın 2021 yılı çağrıları ile ilgili detaylı bilgilere İstanbul Kalkınma Ajansı'nın web adresinden ulaşabilecek. 

https://www.istka.org.tr/duyurular/2021-yili-mali-destek-programlari/

https://www.istka.org.tr/duyurular/bolgesel-girisim-sermayesi-mali-destek-programi/

https://www.istka.org.tr/duyurular/2021-yili-fizibilite-destegi-programi/

Tanıtım programına, İstanbul Valisi ve İSTKA Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yerlikaya, Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri ile İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan da katıldı.

4.jpg
3.jpg
2.jpg
1.jpg
 
 
 
   

06.06Pazartesi

YERSİS Çevrimiçi Tanıtım Toplantıs... Yer: Saat: 15:17

31.05Salı

İSTKA’nın 21’inci Kalkınma Kurulu ... Yer: Saat: 16:04

25.06Perşembe

Ajansımızın Haziran Ayı Yönetim Ku... Yer: Saat: 10:07

10.03Salı

Ajansımızın Mart Ayı Yönetim Kurul... Yer: Saat: 10:44

28.01Salı

İSTKA’nın 20’inci Kalkınma Kurulu ... Yer: Saat: 14:48

25.12Çarşamba

Ajansımızın 19’uncu Kalkınma Kurul... Yer: Saat: 12:43

17.12Salı

"Teknoloji Yatırımcısı Akademisi" ... Yer: Saat: 15:02

17.12Salı

İSTKA Aralık Ayı Yönetim Kurulu To... Yer: Saat: 10:01

12.11Salı

Ajansımızın Kasım Ayı Yönetim Kuru... Yer: Saat: 13:55

15.10Salı

İSTKA Çocuklar ve Gençler Tecrübe ... Yer: Saat: 17:46

08.10Salı

Ajansımızın Ekim Ayı Yönetim Kurul... Yer: Saat: 10:29

12.09Perşembe

İSTKA’nın 18’inci Kalkınma Kurulu ... Yer: Saat: 13:57

03.09Salı

Ajansımızın Eylül Ayı Yönetim Kuru... Yer: Saat: 10:54

06.08Salı

Ajansımızın Ağustos Ayı Yönetim Ku... Yer: Saat: 12:19

13.06Perşembe

İSTKA Girişimcilik Projeleri Tecrü... Yer: Saat: 15:02

29.04Pazartesi

Ajansımızın Nisan Ayı Yönetim Kuru... Yer: Saat: 12:19

18.12Salı

Ajansımızın Aralık Ayı Yönetim Kur... Yer: Saat: 11:23

13.12Perşembe

İSTKA’nın 17’inci Kalkınma Kurulu ... Yer: Saat: 14:58

Kasım Ayı Yönetim Kurulu Toplantım... Yer: Saat:

02.10Salı

İSTKA Ekim Ayı Yönetim Kurulu Topl... Yer: Saat: 14:35

24.09Pazartesi

2018 Yılı MDP Açılış Toplantısı ve... Yer: Saat: 15:01

05.09Çarşamba

İSTKA Eylül Ayı Yönetim Kurulu Top... Yer: Saat: 12:49

11.09Salı

Hizmet Ofisimiz Invest in Istanbul... Yer: Saat: 12:20

02.08Perşembe

İSTKA Ağustos Ayı Yönetim Kurulu T... Yer: Saat: 11:52

08.05Salı

İSTKA Mayıs Ayı Yönetim Kurulu Top... Yer: Saat: 13:38

03.04Salı

İSTKA Nisan Ayı Yönetim Kurulu Top... Yer: Saat: 12:05

20.02Salı

Dünya Melek Yatırım Forumu İstanbu... Yer: Saat: 17:53

20.02Salı

Dünya Melek Yatırım Forumu'nda Inv... Yer: Saat: 17:05

16.02Cuma

İSTKA'nın 11. Kalkınma Planı Payda... Yer: Saat: 18:33

13.02Salı

İSTKA Şubat Ayı Yönetim Kurulu Top... Yer: Saat: 13:04

24.01Çarşamba

İSTKA’nın 16’ncı Kalkınma Kurulu T... Yer: Saat: 14:14

15.01Pazartesi

İSTKA 2018 Yılı Mali Destek Progra... Yer: Saat: 10:10

26.12Salı

İSTKA Aralık Ayı Yönetim Kurulu To... Yer: Saat: 17:31

22.11Çarşamba

Girişimciler Borsa İstanbul’da Tür... Yer: Saat: 11:04

24.11Cuma

Büyük Veri ve Yapay Zeka Sertifika... Yer:Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş G... Saat: 14:00

14.11Salı

İSTKA Kasım Ayı Yönetim Kurulu Top... Yer: Saat: 09:58

08.11Çarşamba

ALP HAVACILIK İkitelli Sanayicisiy... Yer:İkitelli OSB Hizmet Binası Konfera... Saat: 14:00

23.10Pazartesi

METİGEM Akademi Eğitimleri Başlıyo... Yer:İkitelli OSB Metigem Hizmet Binası Saat: 00:00

27.10Cuma

London & Partners Yöneticileri İST... Yer: Saat: 15:40

23.10Pazartesi

İSTKA Desteğiyle Yürütülen İki İst... Yer: Saat: 14:37

02.10Pazartesi

İSTKA’nın 87. Dönem PCM Eğitimi Ta... Yer: Saat: 13:46

26.09Salı

İSTKA ve EURADA İşbirliği ile Avru... Yer: Saat: 12:15

22.09Cuma

Girişimcilik Ekosisteminin Aktörle... Yer: Saat: 16:03

07.09Perşembe

Ar-Ge İnovasyon Zirvesi’nde İSTKA ... Yer: Saat: 16:05

24.08Perşembe

HUFBM Projesi Kapsamında BAYKAR Ma... Yer:İkitelli OSB Hizmet Binası Konfera... Saat: 14:00

01.08Salı

İSTKA Yönetim Kurulu Toplantısı Ge... Yer: Saat: 18:12

01.08Salı

Zeytinburnu Bilim Yaşam Merkezi At... Yer: Saat: 16:58

25.07Salı

Sabancı Üniversitesi Girişim Hızla... Yer:www.startupglobe.org Saat: 00:00

24.07Pazartesi

Küçükçekmece Girişimcilik ve İnova... Yer:Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı K... Saat: 00:00

01.09Cuma

Ulusal Yetenek ve Mentor Ağı proje... Yer:Üsküdar Üniversitesi Saat: 00:00

12.07Çarşamba

Invest in Istanbul Uluslararası Ta... Yer: Saat: 11:41

19.07Çarşamba

ALUTEAM'de Alüminyum Cephe Tasarım... Yer:Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversi... Saat: 10:00

05.05Cuma

İSTKA Ar-Ge Fuarı’nda Rude Goldber... Yer: Saat: 11:11

25.04Salı

Özel Yetenekli Çocuklar Desteklene... Yer: Saat: 08:30

30.03Çarşamba

Borsa İstanbul’da gong Finans Tekn... Yer: Saat: 12:23

15.06Cuma

8. KALKINMA KURULU TOPLANTISI GERÇ... Yer:Dış Ticaret Kompleksi Saat: 10:00

02.12Çarşamba

14. KALKINMA KURULU TOPLANTISI GER... Yer:Türkiye İhracatçılar Meclisi Konfe... Saat: 09:30

23.03Perşembe

"İstanbul’u Birlikte Geleceğe Taşı... Yer: Saat: 16:13

07.03Salı

İSTKA’dan İstanbul’a Bir Günde İki... Yer: Saat: 12:00

24.12Cuma

5. KALKINMA KURULU TOPLANTISI GERÇ... Yer:İstanbul WOW Zeus Salonu Saat: 09:00

09.06Salı

13. KALKINMA KURULU TOPLANTISI GER... Yer:İstanbul Ticaret Odası Meclis Salo... Saat: 09:30

16.02Perşembe

İstanbul'a Uzakdoğu İlgisi Yer: Saat: 00:00

16.12Salı

Sağlık Turizmi Sektöründe İşbirliğ... Yer:İstanbul Kalkınma Ajansı Saat: 15:00

12.02Çarşamba

12. KALKINMA KURULU TOPLANTISI GER... Yer:İstanbul Ticaret Odası Meclis Salo... Saat: 10:00

01.06Pazartesi

Uzakdoğu’nun İstanbul’a İlgisi Hız... Yer: Saat: 11:00

16.09Çarşamba

Newton-Katip Çelebi Fonu ile Afetl... Yer:İstanbul Kalkınma Ajansı Saat: 10:00

01.04Cuma

Uzak Doğu Büyük Usta Mimar Sinan'ı... Yer: Saat: 00:00

07.03Salı

İSTKA Yönetim Kurulu Toplantısı Ge... Yer: Saat: 00:00

22.02Çarşamba

Kalkınma Bakanı Lütfü Elvan’dan İS... Yer: Saat: 00:00

27.06Perşembe

İSTKA 9. Kalkınma Kurulu Toplantıs... Yer:Dış Ticaret Kompleksi (Türkiye İhr... Saat: 09:30

12.10Cumartesi

Güvenli İnternet Projesi Açılış Tö... Yer:Bağcılar Meydanı Saat: 16:00

24.10Perşembe

İnovasyon Türkiye 2013 Fuarı Başla... Yer:İstanbul Fuar Merkezi 9-10 ve 11. ... Saat: 09:00

18.11Pazartesi

Arjantin Tesa Vakfı Ziyareti Yer:İstanbul Kalkınma Ajansı Saat: 10:00

10.12Salı

10. Kalkınma Kurulu Toplantısı Ger... Yer:İstanbul Ticaret Odası Meclis Salo... Saat: 10:00

17.12Salı

2014 Yılı Mali Destek Programları ... Yer:Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi Saat: 09:00

16.08Cuma

Cama Gönül Veren Mahir Eller Aranı... Yer: Saat: 00:00

20.08Salı

Tüted, Kullanıcı Deneyimi ve Uygul... Yer: Saat: 00:00

10.01Perşembe

Biyo&Nano Teknoloji Kongresi Yer:Fatih Üniversitesi, Mühendislik Fa... Saat: 09:30

07.02Salı

Çekmeköy Belediyesi “Dijital Arşiv... Yer:Haliç Kongre Merkezi Saat: 00:00

23.10Çarşamba

Türkiye Sağlık Teknolojisine İstka... Yer:Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Kam... Saat: 10:30

31.10Perşembe

Adalarda Doğal, Kültürel Miras ve ... Yer:Point Otel Saat: 10:00

29.11Cuma

İstanbul Tasarım Merkezi Kısa Film... Yer:c Saat: 18:00

04.12Çarşamba

Mesleki Eğitim, Rehberlik ve Kariy... Yer:Legacy Ottoman Hotel Kilikya Salon... Saat: 15:00

26.12Perşembe

Gemisyon Projesi Değerlendirme Çal... Yer:İstanbul Teknik Üniversitesi Saat: 09:30

07.01Salı

Ulusal Yeşil Bina Sertifika Sistem... Yer:Mimar Sinan Güzel Sanatlar Ünivers... Saat: 16:00

22.03Çarşamba

85. Dönem PCM eğitimi tamamlandı Yer:İstanbul Kalkınma Ajansı Saat: 17:20

 
DOKÜMAN ARŞİVİ   ARA