“Şile Bezi Kırsal Kadın Kooperatifi” Projesi Desteklenecek

11.10.2020

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen 2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında İstanbul Kalkınma Ajansı koordinasyonunda Şile Belediyesi tarafından geliştirilen “Şile Bezi Kırsal Kadın Kooperatifi” projesi başarılı bulundu. 

2,3 milyon TL tutarında hibe desteği almaya hak kazanan proje İstanbul Kalkınma Ajansı koordinasyonunda Şile Belediyesi tarafından  Yeditepe Üniversitesi, FMV Işık Üniversitesi ve Şile Halk Eğitimi Merkezi’nin ortaklığıyla yürütülecek.

Proje kapsamında İstanbul’un ilk ve tek coğrafi işaretli ürünüolan Şile Bezi’nin üretim kapasitesinin arttırılması, ekonomik faaliyetlerin kısıtlı olduğu bölgelerdeki kadınların istihdam edilmesi ve bölgenin kırsal kalkınmasında önemli rol oynaması hedefleniyor.

Kooperatif ve üretim atölyeleri kurulacak 

Proje kapsamında ilk olarak kooperatif ve üretim atölyeleri kurulacak, kadınlara eğitim verilecek ve üretim faaliyetlerine katılmaları sağlanarak ekonomik kazanç elde etmelerine imkan tanınacak. Ayrıca, bu süreçte Şile bezinin kültürel değerinin korunmasına yönelik de Şile bezi coğrafi işareti ışığında sertifikasyon çalışmaları yürütülecek.

Proje ile Şile bezinin üretim kapasitesini artırmak için gerekli fiziki ve teknik altyapının kurulması ve yeterli insan kaynağının yetiştirilmesi sağlanacak.

Şile bezinin korunması için sertifikasyon sisteminin kurulması 

Proje kapsamında ilçe merkezinde bulunan eski cezaevi binası ve kadınların yoğun olarak yaşadığı ve ekonomik faaliyetlerin kısıtlı olduğu 3 köyde (Karamandere, Sofular, Ovacık,) atıl halde bulunan 3 binada toplam 4 atölye (bir merkez binada, 3 tane köylerde) kurulacak. Bu sayede kadınlar, günlük yaşamlarını olumsuz etkilemeden ve yer değiştirmeden ekonomik faaliyetlere katılabilecek.

Proje kapsamında Şile bezi üreten kadınların üye olacağı ve sürdürülebilir gelir elde edebileceği bir kooperatif kurulacak. Bu sayede tek başına üretim, pazar oluşturma, tanıtım gibi faaliyetleri gerçekleştiremeyecek olan kadınlar, güç birliği yaparak proje ortakları kurumların kurumsal kapasitesinin çatısı altında gelir elde edeceği faaliyetlerde bulunacak.

Üretici kadınlara MYK tarafından onaylanan 256 saatlik Şile bezi dokuma eğitimi verilecek. Bu sayede kadınlar, İŞKUR eğitimleri boyunca sunulan olanaklardan faydalanabilecek.

Bu eğitimlerin yanı sıra kadınların finansal okuryazarlık ve uzun dönem istihdam becerilerini geliştirmek üzere düzenli olarak eğitimler, atölye çalışmaları, seminerler ve mentorluk çalışmaları yürütülecek.

Kurulacak kooperatif ve atölyeler, Şile kırsalındaki kadınların ekonomik koşullarında önemli rol oynayacak, iş gücüne katılım oranına olumlu bir etki yapacak. Proje sonrası dönemde de kooperatifin eğitim fonundan bu tarz faaliyetlerin devamlılığı sağlanacak.

Test ve analiz merkezi kurulacak 

Üretimin artmasına paralel olarak kurulacak olan test ve analiz merkezinde farklı firmaların Şile bezi satabilmesi için teste tabi tutulması sağlanacak.

Geleneksel üretim yöntemlerine uymayan firmalara coğrafi işaretli ürün sayesinde yaptırım uygulanabilecek. Aynı şekilde merkezde üretilen ürünler de bu teste tabi tutulduktan sonra satılacak ve kalite standardizasyonu yakalanmış olacak.

Merkezde kurulacak olan kalite kontrol ve tescil birimi ile birlikte coğrafi işaret belgesine uygun sertifikasyon sistemi kurulacak. İlçede ve ülke genelinde Şile bezi üreten ve satan işletmelerin tamamı bu birimde ürünlerini test ettirebilecek, ürünleri uygun olanlara ise sertifikasyon uygulanacak.

Şile halkı, tüketiciler, moda tasarımcıları ve tekstil firmaları faydalanacak 

Kırsalda yaşayan kadınların ekonomiye katılımı, başta hane halkı gelirlerini artıracak ve bu kişilerin ekonomik koşulları Şile halkına doğrudan yansıyacak. Aynı zamanda kurulacak olan kooperatifin gelişimi çarpan etkisi yaratacak, Şile halkının refahının artmasına katkı sağlayacak.

Proje ile uzun vadede sahte, fabrikasyon ve Şile bezi sanarak aldıkları ürünlerden kurtulacak olan tüketiciler, geleneksel üretim yöntemlerine göre Şileli kadınlar tarafından üretilecek olan bezlere sahip olacak. Moda tasarımcıları da Şile bezine yönelik tasarladıkları ürün ve kreasyonları ürettirebilecekleri bir kooperatife kavuşacak.

SOGEP kapsamında gerçekleştirilecek projenin devamında ise bir tasarım merkezi kurulması, kadın girişimciliğinin geliştirilmesi, uluslararası pazarlara açılım ve markalaşmanın sağlanması hedefleniyor.

Projeye ilişkin değerlendirmede bulunan İSTKA Genel Sekreteri Erkam Tüzgen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen SOGEP'in, dezavantajlı kesimlerin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif olarak katılımlarını sağlamak, istihdam edilebilirliğin artırılması, sosyal girişimcilik ve yenilikçilik ile ilgili rekabetçi projeler geliştirmeye yönelik uygulanan sosyal kalkınma için çok önemli bir program olduğunu vurguladı. 

Şile'de 2010 yılında Sosyal İçerme ve Toplumsal Bütünleşme Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında Şile Kadın Toplum Merkezi projesini hayata geçirdiklerini ifade eden Tüzgen, "Şile El Sanatları Merkezi ile Şile bezi dokuma atölyesi kurulmuş ve Şileli kadınlara dokuma kursları verilmeye başlanmıştı. Gelen talepler doğrultusunda Şile Halk Eğitim Merkezi'nde de dokuma kursu açılmıştı. Şile'de daha önce yürütülen bu çalışmalar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın desteğiyle Şile Bezi Kırsal Kadın Kooperatifi projesi ile sürdürülebilir hale gelmiş olacak. O bölgedeki bilgi birikimi ve insan kaynağını doğru bir şekilde yönlendirmiş, Şile'de bu alandaki potansiyeli ortaya çıkararak sosyal kalkınmasına katkı sunmuş olacağız." dedi. Tüzgen, proje faaliyetlerinin 18 ayda tamamlanmasının planlandığını belirtti. 

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı ise "Şile bezi, İstanbul'un tek coğrafi işaretli ürünüdür. Tüm bunlardan yola çıkarak bir ilçenin hafızasında, kültüründe bu denli yer kaplayan, özel ve benzersiz bu ürünün öncelikle gelecek kuşaklara bir miras olarak aktarılmasını sağlamayı, sonra da yöremizdeki kadınlarımıza bir nebze olsun ekonomik kazanım sağlayabilmeyi amaçlıyoruz. Uzun zamandır planladığımız bu projeyi, bugün İSTKA marifetiyle hayata geçiriyoruz. 1970'li yıllarda ülkemizin en büyük ihracat kalemi olan Şile bezini, geleneksel yöntemlerine sadık kalarak ülkemizin önemli değerlerinden dokuma sanatçımız Fırat Neziroğlu'nun dokunuşlarıyla bir yaratıcı endüstri ürünü haline getirmek istiyoruz." görüşlerini ifade etti. 

 

 

 

 

 

043A8410.jpg
IMG_4483.JPG
IMG_5098.JPG
IMG_4364.jpg
B39I7331.JPG
 
 
 
   

25.06Perşembe

Ajansımızın Haziran Ayı Yönetim Ku... Yer: Saat: 10:07

10.03Salı

Ajansımızın Mart Ayı Yönetim Kurul... Yer: Saat: 10:44

28.01Salı

İSTKA’nın 20’inci Kalkınma Kurulu ... Yer: Saat: 14:48

25.12Çarşamba

Ajansımızın 19’uncu Kalkınma Kurul... Yer: Saat: 12:43

17.12Salı

"Teknoloji Yatırımcısı Akademisi" ... Yer: Saat: 15:02

17.12Salı

İSTKA Aralık Ayı Yönetim Kurulu To... Yer: Saat: 10:01

12.11Salı

Ajansımızın Kasım Ayı Yönetim Kuru... Yer: Saat: 13:55

15.10Salı

İSTKA Çocuklar ve Gençler Tecrübe ... Yer: Saat: 17:46

08.10Salı

Ajansımızın Ekim Ayı Yönetim Kurul... Yer: Saat: 10:29

12.09Perşembe

İSTKA’nın 18’inci Kalkınma Kurulu ... Yer: Saat: 13:57

03.09Salı

Ajansımızın Eylül Ayı Yönetim Kuru... Yer: Saat: 10:54

06.08Salı

Ajansımızın Ağustos Ayı Yönetim Ku... Yer: Saat: 12:19

13.06Perşembe

İSTKA Girişimcilik Projeleri Tecrü... Yer: Saat: 15:02

29.04Pazartesi

Ajansımızın Nisan Ayı Yönetim Kuru... Yer: Saat: 12:19

18.12Salı

Ajansımızın Aralık Ayı Yönetim Kur... Yer: Saat: 11:23

13.12Perşembe

İSTKA’nın 17’inci Kalkınma Kurulu ... Yer: Saat: 14:58

Kasım Ayı Yönetim Kurulu Toplantım... Yer: Saat:

02.10Salı

İSTKA Ekim Ayı Yönetim Kurulu Topl... Yer: Saat: 14:35

24.09Pazartesi

2018 Yılı MDP Açılış Toplantısı ve... Yer: Saat: 15:01

05.09Çarşamba

İSTKA Eylül Ayı Yönetim Kurulu Top... Yer: Saat: 12:49

11.09Salı

Hizmet Ofisimiz Invest in Istanbul... Yer: Saat: 12:20

02.08Perşembe

İSTKA Ağustos Ayı Yönetim Kurulu T... Yer: Saat: 11:52

08.05Salı

İSTKA Mayıs Ayı Yönetim Kurulu Top... Yer: Saat: 13:38

03.04Salı

İSTKA Nisan Ayı Yönetim Kurulu Top... Yer: Saat: 12:05

20.02Salı

Dünya Melek Yatırım Forumu İstanbu... Yer: Saat: 17:53

20.02Salı

Dünya Melek Yatırım Forumu'nda Inv... Yer: Saat: 17:05

16.02Cuma

İSTKA'nın 11. Kalkınma Planı Payda... Yer: Saat: 18:33

13.02Salı

İSTKA Şubat Ayı Yönetim Kurulu Top... Yer: Saat: 13:04

24.01Çarşamba

İSTKA’nın 16’ncı Kalkınma Kurulu T... Yer: Saat: 14:14

15.01Pazartesi

İSTKA 2018 Yılı Mali Destek Progra... Yer: Saat: 10:10

26.12Salı

İSTKA Aralık Ayı Yönetim Kurulu To... Yer: Saat: 17:31

22.11Çarşamba

Girişimciler Borsa İstanbul’da Tür... Yer: Saat: 11:04

24.11Cuma

Büyük Veri ve Yapay Zeka Sertifika... Yer:Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş G... Saat: 14:00

14.11Salı

İSTKA Kasım Ayı Yönetim Kurulu Top... Yer: Saat: 09:58

08.11Çarşamba

ALP HAVACILIK İkitelli Sanayicisiy... Yer:İkitelli OSB Hizmet Binası Konfera... Saat: 14:00

23.10Pazartesi

METİGEM Akademi Eğitimleri Başlıyo... Yer:İkitelli OSB Metigem Hizmet Binası Saat: 00:00

27.10Cuma

London & Partners Yöneticileri İST... Yer: Saat: 15:40

23.10Pazartesi

İSTKA Desteğiyle Yürütülen İki İst... Yer: Saat: 14:37

02.10Pazartesi

İSTKA’nın 87. Dönem PCM Eğitimi Ta... Yer: Saat: 13:46

26.09Salı

İSTKA ve EURADA İşbirliği ile Avru... Yer: Saat: 12:15

22.09Cuma

Girişimcilik Ekosisteminin Aktörle... Yer: Saat: 16:03

07.09Perşembe

Ar-Ge İnovasyon Zirvesi’nde İSTKA ... Yer: Saat: 16:05

24.08Perşembe

HUFBM Projesi Kapsamında BAYKAR Ma... Yer:İkitelli OSB Hizmet Binası Konfera... Saat: 14:00

01.08Salı

İSTKA Yönetim Kurulu Toplantısı Ge... Yer: Saat: 18:12

01.08Salı

Zeytinburnu Bilim Yaşam Merkezi At... Yer: Saat: 16:58

25.07Salı

Sabancı Üniversitesi Girişim Hızla... Yer:www.startupglobe.org Saat: 00:00

24.07Pazartesi

Küçükçekmece Girişimcilik ve İnova... Yer:Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı K... Saat: 00:00

01.09Cuma

Ulusal Yetenek ve Mentor Ağı proje... Yer:Üsküdar Üniversitesi Saat: 00:00

12.07Çarşamba

Invest in Istanbul Uluslararası Ta... Yer: Saat: 11:41

19.07Çarşamba

ALUTEAM'de Alüminyum Cephe Tasarım... Yer:Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversi... Saat: 10:00

05.05Cuma

İSTKA Ar-Ge Fuarı’nda Rude Goldber... Yer: Saat: 11:11

25.04Salı

Özel Yetenekli Çocuklar Desteklene... Yer: Saat: 08:30

30.03Çarşamba

Borsa İstanbul’da gong Finans Tekn... Yer: Saat: 12:23

15.06Cuma

8. KALKINMA KURULU TOPLANTISI GERÇ... Yer:Dış Ticaret Kompleksi Saat: 10:00

02.12Çarşamba

14. KALKINMA KURULU TOPLANTISI GER... Yer:Türkiye İhracatçılar Meclisi Konfe... Saat: 09:30

23.03Perşembe

"İstanbul’u Birlikte Geleceğe Taşı... Yer: Saat: 16:13

07.03Salı

İSTKA’dan İstanbul’a Bir Günde İki... Yer: Saat: 12:00

24.12Cuma

5. KALKINMA KURULU TOPLANTISI GERÇ... Yer:İstanbul WOW Zeus Salonu Saat: 09:00

09.06Salı

13. KALKINMA KURULU TOPLANTISI GER... Yer:İstanbul Ticaret Odası Meclis Salo... Saat: 09:30

16.02Perşembe

İstanbul'a Uzakdoğu İlgisi Yer: Saat: 00:00

16.12Salı

Sağlık Turizmi Sektöründe İşbirliğ... Yer:İstanbul Kalkınma Ajansı Saat: 15:00

12.02Çarşamba

12. KALKINMA KURULU TOPLANTISI GER... Yer:İstanbul Ticaret Odası Meclis Salo... Saat: 10:00

01.06Pazartesi

Uzakdoğu’nun İstanbul’a İlgisi Hız... Yer: Saat: 11:00

16.09Çarşamba

Newton-Katip Çelebi Fonu ile Afetl... Yer:İstanbul Kalkınma Ajansı Saat: 10:00

01.04Cuma

Uzak Doğu Büyük Usta Mimar Sinan'ı... Yer: Saat: 00:00

07.03Salı

İSTKA Yönetim Kurulu Toplantısı Ge... Yer: Saat: 00:00

22.02Çarşamba

Kalkınma Bakanı Lütfü Elvan’dan İS... Yer: Saat: 00:00

27.06Perşembe

İSTKA 9. Kalkınma Kurulu Toplantıs... Yer:Dış Ticaret Kompleksi (Türkiye İhr... Saat: 09:30

12.10Cumartesi

Güvenli İnternet Projesi Açılış Tö... Yer:Bağcılar Meydanı Saat: 16:00

24.10Perşembe

İnovasyon Türkiye 2013 Fuarı Başla... Yer:İstanbul Fuar Merkezi 9-10 ve 11. ... Saat: 09:00

18.11Pazartesi

Arjantin Tesa Vakfı Ziyareti Yer:İstanbul Kalkınma Ajansı Saat: 10:00

10.12Salı

10. Kalkınma Kurulu Toplantısı Ger... Yer:İstanbul Ticaret Odası Meclis Salo... Saat: 10:00

17.12Salı

2014 Yılı Mali Destek Programları ... Yer:Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi Saat: 09:00

16.08Cuma

Cama Gönül Veren Mahir Eller Aranı... Yer: Saat: 00:00

20.08Salı

Tüted, Kullanıcı Deneyimi ve Uygul... Yer: Saat: 00:00

10.01Perşembe

Biyo&Nano Teknoloji Kongresi Yer:Fatih Üniversitesi, Mühendislik Fa... Saat: 09:30

07.02Salı

Çekmeköy Belediyesi “Dijital Arşiv... Yer:Haliç Kongre Merkezi Saat: 00:00

23.10Çarşamba

Türkiye Sağlık Teknolojisine İstka... Yer:Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Kam... Saat: 10:30

31.10Perşembe

Adalarda Doğal, Kültürel Miras ve ... Yer:Point Otel Saat: 10:00

29.11Cuma

İstanbul Tasarım Merkezi Kısa Film... Yer:c Saat: 18:00

04.12Çarşamba

Mesleki Eğitim, Rehberlik ve Kariy... Yer:Legacy Ottoman Hotel Kilikya Salon... Saat: 15:00

26.12Perşembe

Gemisyon Projesi Değerlendirme Çal... Yer:İstanbul Teknik Üniversitesi Saat: 09:30

07.01Salı

Ulusal Yeşil Bina Sertifika Sistem... Yer:Mimar Sinan Güzel Sanatlar Ünivers... Saat: 16:00

22.03Çarşamba

85. Dönem PCM eğitimi tamamlandı Yer:İstanbul Kalkınma Ajansı Saat: 17:20

 
DOKÜMAN ARŞİVİ   ARA