Proje Uygulama Dokümanları

Projeler için uygulama sürecinde ihtiyaç duyulan dokümanlara buradan ulaşabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Proje uygulama başlangıç tarihi nedir?

Proje uygulama süresi, destek sözleşmesinin Ajans tarafından imzaladığı tarihten sonraki gün başlar.

Proje uygulama süresi zorunlu hallerde uzatılabilir mi?

a) Proje uygulamasında ortaya çıkabilecek aksaklıkları gidermek amacıyla yararlanıcının başvurusu üzerine bir defaya mahsus olmak ve bir ayı geçmemek üzere genel sekreter kararı ile,

b) Proje veya faaliyetin yürütülmesini büyük ölçüde zorlaştıran veya geçici olarak imkânsız hale getiren; yargı süreci, beklenmeyen hâl veya mücbir sebepler nedeniyle bir defaya mahsus olmak ve altı ayı geçmemek üzere yönetim kurulu kararı ile

uzatılabilir.

Ön ödeme ne zaman yapılır?

Sözleşmenin imzalanmasını müteakip projenin sorumlu izleme uzmanı tarafından ilk izleme ziyareti yapılır.

İlk izleme ziyareti sonrasında Yararlanıcı;

  • İmza yetkilisince imzalanmı