Duyurular

07.04.2023

                                                                                                                                                        

                                                                                                                         T.C.

                                                                                                  İSTANBUL KALKINMA AJANSI

                                     

                                                                                                                  2022 YILI

                                                                                  DİJİTAL DÖNÜŞÜM İSTANBUL FAİZSİZ KREDİ DESTEĞİ

                                                                                                                   PROGRAMI

                                                                                                   BAŞVURU SAHİPLERİNE DUYURU

2022 yılı Dijital Dönüşüm İstanbul Faizsiz Kredi Desteği Programı (DDF) kapsamında Ajansımıza yapılan proje başvurularından 22 adedi Ajansımız Yönetim Kurulu tarafından başarılı bulunmuş olup bu projelerin desteklenmesi kararlaştırılmıştır.

 

Başarılı proje listelerine aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilir. Listelerdeki sıralama proje referans numaralarına göre yapılmış olup projelerin başarı sırasını göstermemektedir.

 

Başarılı Proje Listesi:

  

 

Başarılı proje başvuru sahiplerinin, bu ilanı takip eden 15 iş günü içinde (en geç 02.05.2023 tarihine kadar) aşağıdaki listede sayılan belgeleri Ajansımıza KAYS üzerinden sunması gerekmektedir.

 

Gerekli belgeleri sunan başvuru sahipleri sözleşme imzalamaya davet edilecektir. Başvuru sahiplerine özel olarak istenecek belgeler (varsa), yapılacak bildirimde ayrıca belirtilecektir.

 

Proje bütçeleri Değerlendirme Komitesi’nin görüşleri doğrultusunda revize edilmiştir. Başvuru sahiplerinin sözleşme imzalamadan önce, sözleşmeye davet bildiriminde sunulacak revize edilmiş proje bütçelerini incelemeleri önem arz etmektedir.

 

Diğer taraftan, mali destek almaya hak kazanamayan projelerle ilgili başvuru sahipleri KAYS üzerinden bilgilendirileceklerdir.

  

AJANSA SUNULMASI GEREKEN BELGELER LİSTESİ

 

      1.   EK V Mali Kimlik Formu (Başvuru sahiplerinin, kredi uygunluk belgesini temin etikleri Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. şubesinde açtıracakları projeye özel banka hesabı bilgilerini, aşağıdaki bağlantıdan indirilecek söz konusu formun doldurularak banka şubesine onaylatılması gerekmektedir. Bu hesap, ilk defa proje için kullanılmak üzere açılmış yeni bir hesap olmalıdır.)

 

      2.   EK VI Kimlik Beyan Formu (Aşağıdaki bağlantıdan indirilip doldurulmalıdır.)

 

      3.   EK VIII Mali Kontrol Taahhütnamesi (Aşağıdaki bağlantıdan indirilip doldurulmalıdır.)

 

      4.  Başvuru sahibinin,

                   a. yapılandırılmış borçlar hariç olmak üzere, sosyal güvenlik kurumuna vadesi geçmiş borcu olmadığına dair güncel belge,

                   b. yapılandırılmış borçlar hariç olmak üzere, vergi dairelerine vadesi geçmiş borcu olmadığına dair güncel belge,

                   c. söz konusu projesine Ajans tarafından sağlanacak destek tutarının yüzde üçü kadar ya da daha fazla bir meblağ için, herhangi bir nedenle haklarında kesinleşmiş haciz işlemi bulunmadığına dair belge,

      5.  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip damga vergisinin yatırıldığına dair dekont Ajansa sunulmalıdır. Damga vergisinden muaf olunması halinde ise muafiyet belgesinin ibraz edilmesi gerekmektedir.

 

      6.  Başvuru sahibinin kuruluş sözleşmesi ve güncel durumlarını gösterir Ticaret Sicili Gazetesi veya Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi,

 

      7.  Başvuru sahibinin İstanbul’da faaliyet gösterdiğine ilişkin Oda Kayıt Belgesi veya merkezlerinin İstanbul’da bulunduğuna dair belge,

  

      8.  Başvuru Sahibini temsile, ilzama, başvuru belgelerini, sözleşmeyi ve diğer proje belgelerini imzalamaya yetkili kişinin belirlendiği, İstanbul Kalkınma Ajansına proje sunulmasına ve başarılı olması durumunda uygulanmasına ilişkin kararın bulunduğu Başvuru Sahibinin Yetkili Karar Organının kararı,

bu karar ile proje belgelerini imzalama yetkisi asgari olarak noter onaylı imza sirküsünde Başvuru Sahibini temsil ve ilzama yetkili olduğu belirtilen kişiye bırakılabilir.

 

      9.  Başvuru Sahibini temsil ve ilzama yetkili kişinin ismini ve imzasını tasdik eden imza sirküleri,

 

      10.  Projenin uygulanması için mevzuat gereğince ilgili makamlardan alınması gerekli olan her türlü izin, ruhsat, yetki belgesi, lisans gibi belgeler.

 

      11.  Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Hizmeti veren firmalardan kurumunuza ait KEP adresini edinerek “EK VI Kimlik Beyan Formu”nda belirlenen yere yazılması gerekmektedir.

    

      12.  Başvuru Sahibi Beyannamesi (Aşağıdaki bağlantıda sunulan formlar doldurulduktan sonra Madde 7’de belirtilen yetkili kişi tarafından imzalanmalıdır.)

KAYS Sistemine Evrakların Yüklenmesi

Proje başvuru aşamasında proje bilgilerinin girildiği hesaptan KAYS’a giriş yapılmalıdır. “Proje işlemleri” sekmesinden “Sözleşme işlemleri” tıklanır. Sözleşme kontrol listesinde her bir maddeye ilgili pdf belgesi yüklenir. 

KAYS sistemine tüm evraklar yüklendikten sonra evraklarınız ajans uzmanları tarafından kontrol edilecektir. Eksik veya hatalı evraklar için sistem üzerinden ajans uzmanı tarafından açıklama girilecektir. Bu açıklamaya istinaden belgenin tekrar hazırlanması ve yüklenmesi gerekecektir. Evrakları tam olan proje sahiplerine KAYS üzerinden mail yoluyla sözleşme daveti iletilecektir.

Önemli! Yetkili karar organı yazısında yetkilendirilen (e-imza ile imzalama işlemini gerçekleştirecek) kişi, tüm belgeler yüklendikten sonra ajans uzmanı tarafından KAYS sisteminde sözleşme imza yetkilisi olarak tanımlanacaktır. Bunun için yetkilendirilen kişinin e-devlet şifresi ile girerek KAYS sistemine kayıt olması (giriş yapması) gerekmektedir

Sonuçlar ve sözleşme süreci ile ilgili tüm sorularınızı ddf@istka.org.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.

Ekler:

EK V - MALİ KİMLİK FORMU

EK VI - KİMLİK BEYAN FORMU

EK VIII - MALİ KONTROL TAAHHÜTNAMESİ

BAŞVURU SAHİBİ BEYANNAMESİ

 

 
 
 
   

01.03Cuma

Yenilenebilir Enerji Teknolojileri... Yer: Saat: 12:07

31.01Salı

İstanbul Eklemeli İmalat Ekosistem... Yer: Saat: 09:55

06.06Pazartesi

YERSİS Çevrimiçi Tanıtım Toplantıs... Yer: Saat: 15:17

31.05Salı

İSTKA’nın 21’inci Kalkınma Kurulu ... Yer: Saat: 16:04

25.06Perşembe

Ajansımızın Haziran Ayı Yönetim Ku... Yer: Saat: 10:07

10.03Salı

Ajansımızın Mart Ayı Yönetim Kurul... Yer: Saat: 10:44

28.01Salı

İSTKA’nın 20’inci Kalkınma Kurulu ... Yer: Saat: 14:48

25.12Çarşamba

Ajansımızın 19’uncu Kalkınma Kurul... Yer: Saat: 12:43

17.12Salı

"Teknoloji Yatırımcısı Akademisi" ... Yer: Saat: 15:02

17.12Salı

İSTKA Aralık Ayı Yönetim Kurulu To... Yer: Saat: 10:01

12.11Salı

Ajansımızın Kasım Ayı Yönetim Kuru... Yer: Saat: 13:55

15.10Salı

İSTKA Çocuklar ve Gençler Tecrübe ... Yer: Saat: 17:46

08.10Salı

Ajansımızın Ekim Ayı Yönetim Kurul... Yer: Saat: 10:29

12.09Perşembe

İSTKA’nın 18’inci Kalkınma Kurulu ... Yer: Saat: 13:57

03.09Salı

Ajansımızın Eylül Ayı Yönetim Kuru... Yer: Saat: 10:54

06.08Salı

Ajansımızın Ağustos Ayı Yönetim Ku... Yer: Saat: 12:19

13.06Perşembe

İSTKA Girişimcilik Projeleri Tecrü... Yer: Saat: 15:02

29.04Pazartesi

Ajansımızın Nisan Ayı Yönetim Kuru... Yer: Saat: 12:19

18.12Salı

Ajansımızın Aralık Ayı Yönetim Kur... Yer: Saat: 11:23

13.12Perşembe

İSTKA’nın 17’inci Kalkınma Kurulu ... Yer: Saat: 14:58

Kasım Ayı Yönetim Kurulu Toplantım... Yer: Saat:

02.10Salı

İSTKA Ekim Ayı Yönetim Kurulu Topl... Yer: Saat: 14:35

24.09Pazartesi

2018 Yılı MDP Açılış Toplantısı ve... Yer: Saat: 15:01

05.09Çarşamba

İSTKA Eylül Ayı Yönetim Kurulu Top... Yer: Saat: 12:49

11.09Salı

Hizmet Ofisimiz Invest in Istanbul... Yer: Saat: 12:20

02.08Perşembe

İSTKA Ağustos Ayı Yönetim Kurulu T... Yer: Saat: 11:52

08.05Salı

İSTKA Mayıs Ayı Yönetim Kurulu Top... Yer: Saat: 13:38

03.04Salı

İSTKA Nisan Ayı Yönetim Kurulu Top... Yer: Saat: 12:05

20.02Salı

Dünya Melek Yatırım Forumu İstanbu... Yer: Saat: 17:53

20.02Salı

Dünya Melek Yatırım Forumu'nda Inv... Yer: Saat: 17:05

16.02Cuma

İSTKA'nın 11. Kalkınma Planı Payda... Yer: Saat: 18:33

13.02Salı

İSTKA Şubat Ayı Yönetim Kurulu Top... Yer: Saat: 13:04

24.01Çarşamba

İSTKA’nın 16’ncı Kalkınma Kurulu T... Yer: Saat: 14:14

15.01Pazartesi

İSTKA 2018 Yılı Mali Destek Progra... Yer: Saat: 10:10

26.12Salı

İSTKA Aralık Ayı Yönetim Kurulu To... Yer: Saat: 17:31

22.11Çarşamba

Girişimciler Borsa İstanbul’da Tür... Yer: Saat: 11:04

24.11Cuma

Büyük Veri ve Yapay Zeka Sertifika... Yer:Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş G... Saat: 14:00

14.11Salı

İSTKA Kasım Ayı Yönetim Kurulu Top... Yer: Saat: 09:58

08.11Çarşamba

ALP HAVACILIK İkitelli Sanayicisiy... Yer:İkitelli OSB Hizmet Binası Konfera... Saat: 14:00

23.10Pazartesi

METİGEM Akademi Eğitimleri Başlıyo... Yer:İkitelli OSB Metigem Hizmet Binası Saat: 00:00

27.10Cuma

London & Partners Yöneticileri İST... Yer: Saat: 15:40

23.10Pazartesi

İSTKA Desteğiyle Yürütülen İki İst... Yer: Saat: 14:37

02.10Pazartesi

İSTKA’nın 87. Dönem PCM Eğitimi Ta... Yer: Saat: 13:46

26.09Salı

İSTKA ve EURADA İşbirliği ile Avru... Yer: Saat: 12:15

22.09Cuma

Girişimcilik Ekosisteminin Aktörle... Yer: Saat: 16:03

07.09Perşembe

Ar-Ge İnovasyon Zirvesi’nde İSTKA ... Yer: Saat: 16:05

24.08Perşembe

HUFBM Projesi Kapsamında BAYKAR Ma... Yer:İkitelli OSB Hizmet Binası Konfera... Saat: 14:00

01.08Salı

İSTKA Yönetim Kurulu Toplantısı Ge... Yer: Saat: 18:12

01.08Salı

Zeytinburnu Bilim Yaşam Merkezi At... Yer: Saat: 16:58

25.07Salı

Sabancı Üniversitesi Girişim Hızla... Yer:www.startupglobe.org Saat: 00:00

24.07Pazartesi

Küçükçekmece Girişimcilik ve İnova... Yer:Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı K... Saat: 00:00

01.09Cuma

Ulusal Yetenek ve Mentor Ağı proje... Yer:Üsküdar Üniversitesi Saat: 00:00

12.07Çarşamba

Invest in Istanbul Uluslararası Ta... Yer: Saat: 11:41

19.07Çarşamba

ALUTEAM'de Alüminyum Cephe Tasarım... Yer:Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversi... Saat: 10:00

05.05Cuma

İSTKA Ar-Ge Fuarı’nda Rude Goldber... Yer: Saat: 11:11

25.04Salı

Özel Yetenekli Çocuklar Desteklene... Yer: Saat: 08:30

30.03Çarşamba

Borsa İstanbul’da gong Finans Tekn... Yer: Saat: 12:23

15.06Cuma

8. KALKINMA KURULU TOPLANTISI GERÇ... Yer:Dış Ticaret Kompleksi Saat: 10:00

02.12Çarşamba

14. KALKINMA KURULU TOPLANTISI GER... Yer:Türkiye İhracatçılar Meclisi Konfe... Saat: 09:30

23.03Perşembe

"İstanbul’u Birlikte Geleceğe Taşı... Yer: Saat: 16:13

07.03Salı

İSTKA’dan İstanbul’a Bir Günde İki... Yer: Saat: 12:00

24.12Cuma

5. KALKINMA KURULU TOPLANTISI GERÇ... Yer:İstanbul WOW Zeus Salonu Saat: 09:00

09.06Salı

13. KALKINMA KURULU TOPLANTISI GER... Yer:İstanbul Ticaret Odası Meclis Salo... Saat: 09:30

16.02Perşembe

İstanbul'a Uzakdoğu İlgisi Yer: Saat: 00:00

16.12Salı

Sağlık Turizmi Sektöründe İşbirliğ... Yer:İstanbul Kalkınma Ajansı Saat: 15:00

12.02Çarşamba

12. KALKINMA KURULU TOPLANTISI GER... Yer:İstanbul Ticaret Odası Meclis Salo... Saat: 10:00

01.06Pazartesi

Uzakdoğu’nun İstanbul’a İlgisi Hız... Yer: Saat: 11:00

16.09Çarşamba

Newton-Katip Çelebi Fonu ile Afetl... Yer:İstanbul Kalkınma Ajansı Saat: 10:00

01.04Cuma

Uzak Doğu Büyük Usta Mimar Sinan'ı... Yer: Saat: 00:00

07.03Salı

İSTKA Yönetim Kurulu Toplantısı Ge... Yer: Saat: 00:00

22.02Çarşamba

Kalkınma Bakanı Lütfü Elvan’dan İS... Yer: Saat: 00:00

27.06Perşembe

İSTKA 9. Kalkınma Kurulu Toplantıs... Yer:Dış Ticaret Kompleksi (Türkiye İhr... Saat: 09:30

12.10Cumartesi

Güvenli İnternet Projesi Açılış Tö... Yer:Bağcılar Meydanı Saat: 16:00

24.10Perşembe

İnovasyon Türkiye 2013 Fuarı Başla... Yer:İstanbul Fuar Merkezi 9-10 ve 11. ... Saat: 09:00

18.11Pazartesi

Arjantin Tesa Vakfı Ziyareti Yer:İstanbul Kalkınma Ajansı Saat: 10:00

10.12Salı

10. Kalkınma Kurulu Toplantısı Ger... Yer:İstanbul Ticaret Odası Meclis Salo... Saat: 10:00

17.12Salı

2014 Yılı Mali Destek Programları ... Yer:Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi Saat: 09:00

16.08Cuma

Cama Gönül Veren Mahir Eller Aranı... Yer: Saat: 00:00

20.08Salı

Tüted, Kullanıcı Deneyimi ve Uygul... Yer: Saat: 00:00

10.01Perşembe

Biyo&Nano Teknoloji Kongresi Yer:Fatih Üniversitesi, Mühendislik Fa... Saat: 09:30

07.02Salı

Çekmeköy Belediyesi “Dijital Arşiv... Yer:Haliç Kongre Merkezi Saat: 00:00

23.10Çarşamba

Türkiye Sağlık Teknolojisine İstka... Yer:Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Kam... Saat: 10:30

31.10Perşembe

Adalarda Doğal, Kültürel Miras ve ... Yer:Point Otel Saat: 10:00

29.11Cuma

İstanbul Tasarım Merkezi Kısa Film... Yer:c Saat: 18:00

04.12Çarşamba

Mesleki Eğitim, Rehberlik ve Kariy... Yer:Legacy Ottoman Hotel Kilikya Salon... Saat: 15:00

26.12Perşembe

Gemisyon Projesi Değerlendirme Çal... Yer:İstanbul Teknik Üniversitesi Saat: 09:30

07.01Salı

Ulusal Yeşil Bina Sertifika Sistem... Yer:Mimar Sinan Güzel Sanatlar Ünivers... Saat: 16:00

22.03Çarşamba

85. Dönem PCM eğitimi tamamlandı Yer:İstanbul Kalkınma Ajansı Saat: 17:20

 
DOKÜMAN ARŞİVİ   ARA