Duyurular

12.09.2023

“MESS DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE YETKİNLİK GELİŞİM MERKEZİ: YÖNÜMÜZ YARIN” GÜDÜMLÜ PROJESİ  

FİRMALAR İÇİN  “SIRI (SMART INDUSTRY READİNESS INDEX)  DİJİTAL OLGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM YOL HARİTASI” DESTEĞİ ÇAĞRISI

Güdümlü proje desteği kapsamında Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA), Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) ve Trakya Kalkınma Ajansı’nın (TRAKYAKA) iş birliği ile İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından desteklenen ve Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Teknoloji Merkezi MEXT tarafından yürütülen “MESS Dijital Dönüşüm ve Yetkinlik Gelişim Merkezi: Yönümüz Yarın” Projesi faaliyetleri çerçevesinde, Marmara Bölgesinde faaliyet gösteren 100 firmaya SIRI Dijital Olgunluk Değerlendirme Analizi yapılması ve Dijital Dönüşüm Yol Haritalarının oluşturulması planlanmıştır.

Geçmişe kıyasla daha karmaşık hale gelen teknolojiler hızlı gelişmekte ve güncellenmektedir. Hızla değişen ve gelişen teknolojilere uyum sağlamak üzere dijitalleşmek ve sürekli güncel kalmak, şirketlere rekabet avantajı sağlayan önemli unsurların başında gelmektedir. Buradan hareketle, proje kapsamında Türkiye’nin dijital dönüşümünün sürdürülebilir kılınması amacıyla; dijital dönüşümü başlatmak, ölçeklendirmek ve sürdürmek isteyen üreticilerin tesisleri Sanayi 4.0 Odaklı SIRI Dijital Olgunluk Değerlendirme Analizi metodolojisi ile değerlendirilerek, firmalara uluslararası kıyaslamalar içerecek şekilde bir dijital dönüşüm yol haritası sunulacaktır.

Halihazırda MEXT tarafından uygulanan Sanayi 4.0 Odaklı SIRI Dijital Olgunluk Değerlendiğime Analizinin doğuş noktası Singapur'dur. Singapur Ekonomik Kalkınma Ajansı, Singapur’daki farklı sektörlerden, farklı büyüklerde ve farklı dijital olgunluklardaki firmaları değerlendirme talebi ile uluslararası alanda kendilerini kanıtlamış McKinsey, Siemens, SAP ve TÜV SÜD ile çalışmıştır. Bu çalışmanın sonucu olarak uluslararası boyutta kabul görmüş Smart Industry Readiness Index SIRI metodolojisi oluşturulmuştur.

SIRI aynı zamanda MEXT’in küresel iş ortağı Dünya Ekonomik Forumu (World Economic Forum) tarafından da resmi olarak tanınan tek olgunluk değerlendirme yöntemidir. SIRI’nin global değerlendirme havuzunda 14 farklı sektöre dağılmış 1000' in üzerinde değerlendirme mevcuttur ve bu sayı her geçen gün artmaktadır.

Dünya çapında yapılan standart SIRI Dijital Olgunluk Analizlerinde mevcut durum analizi ve uluslararası karşılaştırmalar yer almaktadır. MEXT’in Türkiye’de yaptığı SIRI değerlendirmelerinde ise buna ek olarak firmalar için somut aksiyon adımları içeren uygulanabilir bir dijital dönüşüm yol haritası da paylaşılmaktadır. Bu yol haritası MEXT içerisinde MEXT’in en güncel sanayi 4.0 teknolojilerini içeren Türkiye’nin ilk uçtan uça entegre ve 5G ile çalışan dijital fabrikasında hayata geçirilmiş ve değer kattığı kanıtlanmış projeleri içermektedir.  SIRI Dijital Olgunluk Analizi konusunda daha detaylı bilgi için https://www.mext.org.tr/siri  adresini ziyaret edebilirsiniz.

MEXT son 2 senede kendi bünyesinde yer alan imalat sektörü ve teknoloji danışmanlığı deneyimi olan ve Singapur'daki ilgili kâr amacı gütmeyen kurulu tarafından detaylı bir sınav süreci ile sertifikalandırılmış akredite 12 SIRI değerlendiricisi ile 10 farklı sektörde 250’den fazla SIRI analizi gerçekleştirmiştir. “MESS Dijital Dönüşüm ve Yetkinlik Gelişim Merkezi: Yönümüz Yarın” Projesi kapsamında ülkemiz sanayisinin uluslararası rekabetçiliğini arttırmak üzere bu yetkinliğini Marmara Bölgesinde faaliyet gösteren firmalara açacaktır. SIRI değerlendirmeleri için işletmelere %92 oranında destek sağlanacaktır.

Dijital Olgunluk Değerlendirme Analizi Bedeli*

 

Proje Kapsamında Sağlanacak Destek**

 

İşletme Katkısı***

360.000 TL + KDV

 

330.000 TL + KDV

% 92 Destek Oranı

 

30.000 TL + KDV

% 8 İşletme Katkısı

 

*SIRI Dijital Olgunluk Değerlendirme Analizi Bedeli 12.000 Euro + KDV olup ücret işletme büyüklüğüne ve üretim yapısına göre ücret değişebilmektedir. Mevcut döviz kuru dikkate alınarak ortalama bir bedel belirtilmiştir.

**Proje Kapsamında Sağlanacak Destek: Ajans tarafından belirlenen bütçe ve proje uygulama kuralları çerçevesinde ilgili miktar MESS’e aktarılacaktır.

***İşletme Katkısı: İşletme tarafından analiz bitiminde MESS’e ödenecektir.

 

Destekten Yararlanabilecek Firmalar

Destek almaya hak kazanabilmek için, başvuru sahipleri aşağıda belirtilen koşulların tümüne uymalıdır:

-          Kâr amacı güden işletme olması

-          Üretim faaliyeti gösteren KOBİ veya Büyük İşletme olması

-          Üretim tesisinin Marmara Bölgesi’nde (İstanbul, Edirne Kırklareli, Tekirdağ, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Bursa, Bilecik, Eskişehir, Çanakkale, Balıkesir) yer alması (Birden fazla üretim tesisi olan firmalar için her bir firma ayrı bir işletme olarak ele alınacak olup firmanın belirtilen illerde yer alan tesisleri değerlendirme kapsamında alınacaktır.)

 

Başvuru Adresi: https://messrc.qualtrics.com/jfe/form/SV_bpUgGQ9YezTnrx4

Son Başvuru Tarihi: 15 Ekim 2023

Sorularınız için: info@mext.org.tr

DİJİTAL OLGUNLUK DEĞERLENDİRME ANALİZİ SÜRECİ

 1. Başvuruların Yapılması

Program kapsamında destek almak isteyen işletmeler– 04 Ekim 2023 tarihine kadar aşağıdaki bağlantıda yer alan formu doldurarak başvuru yapabilirler.

Başvuru formu:https://messrc.qualtrics.com/jfe/form/SV_bpUgGQ9YezTnrx4 

 

 1. Başvuruların Değerlendirilmesi

Başvurular başvuru formuna verilen cevaplar doğrultusunda MESS uzmanları tarafından değerlendirilecektir. Başvuru  yapan işletmeler:

 1. İdari Değerlendirme

-          “Destekten Yararlanabilecek Firmalar” başlığında detaylandırılan kriterlerin tamamına uyması,

-          Başvuru formunu tam ve açık şekilde doldurmuş olması

 

 1. Teknik Değerlendirme

-          Yalın üretim prensiplerinden haberdar olunması ve temel seviyede uygulama (1-10 Puan)

-          Dijital dönüşüm yatırım yapma hedefi (1-10 Puan)

-          Destek programına başvuru nedeni (1-10 Puan)

-          Destek programından öncelikli beklentileri (1-10 Puan)

Kriterlerine göre değerlendirilecektir. İdari Değerlendirme başlığında belirtilen kriterler karşılanmıyorsa başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.  Değerlendirme sonrası Dijital Olgunluk Analizi desteğinden yararlanamaya hak kazanan işletmelerden, aşağıdaki husus başta olmak üzere başvuru formundaki beyanlarına ilişkin destekleyici belgeler talep edilecektir.

 • Faaliyet belgesi (Kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odası Belgesi)
 • KOBİ Bilgi Beyannamesi

 

 1. Analiz Yapılacak İşletmelerin İlanı

Değerlendirmeler başvuru son tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde tamamlanacaktır. Değerlendirme neticesinde destek almaya hak kazanan 100 ana işletme ve 20 yedek işletme belirlenecek ve başarılı işletmelerle iletişime geçilecektir.  

İşletmelerle iletişime geçilmesini takiben işletme tarafından tercih edilmesi durumunda MESS ile işletme arasında MESS tarafından iletilecek gizlilik sözleşmesi imzalanır. MESS işletmeye hizmet teklifini iletir. Hizmet teklifinin yazılı olarak onaylanmasını takiben işletmeden iki çalışanını işletme elçisi olarak belirlemesi talep edilecektir. İşletme katkısı analiz sürecinin tamamlanmasını takiben MESS İktisadi İşletmesi tarafından kesilen faturaya istinaden ödenecektir.

 1. Analiz Çalışmasının Yapılması

SIRI Dijital Olgunluk Analizleri, MEXT bünyesinde çalışan sektör deneyimi ve üretim geçmişi bulunan SIRI tarafından sertifikalandırılmış akredite 12 SIRI değerlendiricisi tarafından düzenlenmektedir. Analiz süresi ön değerlendirmeden itibaren saha çalışması tarihinin belirlenmesine de bağlı olarak yaklaşık 6 hafta sürmektedir. Bu süreçte, firmanın değerlendirme çalışmasına üst düzey katılım sağlaması, değerlendirmeye konu gerekli verileri paylaşması ve değerlendirmeye destek olacak insan kaynağını yönlendirmesi gerekmektedir.

 • Ön Değerlendirme

Ön değerlendirme kapsamında analiz öncesinde firma ile bir anket paylaşılır ve cevaplara göre firmanın öncelikleri belirlenir.

 • Saha Çalışması

Saha çalışması kapsamında işletmenin büyüklüğüne göre değerlendiriciler tarafından sahada 1 ya da 2 gün süren analizler yapılır.  Saha çalışması zamanı işletme ile birlikte belirlenmektedir.

 • Yol Haritası Hazırlanması

Saha analizi sonrasında ise üretim yapan işletmelerin mevcut durumları uçtan uca analiz edilir ve ihtiyaçlarına ve önceliklerine özel hazırlanmış uygulanabilir bir yol haritası sunulur. Yol haritası oluştururken şirketlerin maliyet yapısı, stratejik hedefleri ve içinde bulunduğu endüstrinin dinamikleri dikkate alınır ve MEXT Dijital Fabrikasında hayata geçirilmiş uygulama örneklerinden yararlanılır. Firmaların ihtiyaç duyması halinde analiz sonrasında önerilen projeler için çözüm/teknoloji ortağı alternatifleri sunulabilir ve teknoloji danışmanlığı da sağlanabilir.

 

 
 
 
   

31.01Salı

İstanbul Eklemeli İmalat Ekosistem... Yer: Saat: 09:55

06.06Pazartesi

YERSİS Çevrimiçi Tanıtım Toplantıs... Yer: Saat: 15:17

31.05Salı

İSTKA’nın 21’inci Kalkınma Kurulu ... Yer: Saat: 16:04

25.06Perşembe

Ajansımızın Haziran Ayı Yönetim Ku... Yer: Saat: 10:07

10.03Salı

Ajansımızın Mart Ayı Yönetim Kurul... Yer: Saat: 10:44

28.01Salı

İSTKA’nın 20’inci Kalkınma Kurulu ... Yer: Saat: 14:48

25.12Çarşamba

Ajansımızın 19’uncu Kalkınma Kurul... Yer: Saat: 12:43

17.12Salı

"Teknoloji Yatırımcısı Akademisi" ... Yer: Saat: 15:02

17.12Salı

İSTKA Aralık Ayı Yönetim Kurulu To... Yer: Saat: 10:01

12.11Salı

Ajansımızın Kasım Ayı Yönetim Kuru... Yer: Saat: 13:55

15.10Salı

İSTKA Çocuklar ve Gençler Tecrübe ... Yer: Saat: 17:46

08.10Salı

Ajansımızın Ekim Ayı Yönetim Kurul... Yer: Saat: 10:29

12.09Perşembe

İSTKA’nın 18’inci Kalkınma Kurulu ... Yer: Saat: 13:57

03.09Salı

Ajansımızın Eylül Ayı Yönetim Kuru... Yer: Saat: 10:54

06.08Salı

Ajansımızın Ağustos Ayı Yönetim Ku... Yer: Saat: 12:19

13.06Perşembe

İSTKA Girişimcilik Projeleri Tecrü... Yer: Saat: 15:02

29.04Pazartesi

Ajansımızın Nisan Ayı Yönetim Kuru... Yer: Saat: 12:19

18.12Salı

Ajansımızın Aralık Ayı Yönetim Kur... Yer: Saat: 11:23

13.12Perşembe

İSTKA’nın 17’inci Kalkınma Kurulu ... Yer: Saat: 14:58

Kasım Ayı Yönetim Kurulu Toplantım... Yer: Saat:

02.10Salı

İSTKA Ekim Ayı Yönetim Kurulu Topl... Yer: Saat: 14:35

24.09Pazartesi

2018 Yılı MDP Açılış Toplantısı ve... Yer: Saat: 15:01

05.09Çarşamba

İSTKA Eylül Ayı Yönetim Kurulu Top... Yer: Saat: 12:49

11.09Salı

Hizmet Ofisimiz Invest in Istanbul... Yer: Saat: 12:20

02.08Perşembe

İSTKA Ağustos Ayı Yönetim Kurulu T... Yer: Saat: 11:52

08.05Salı

İSTKA Mayıs Ayı Yönetim Kurulu Top... Yer: Saat: 13:38

03.04Salı

İSTKA Nisan Ayı Yönetim Kurulu Top... Yer: Saat: 12:05

20.02Salı

Dünya Melek Yatırım Forumu İstanbu... Yer: Saat: 17:53

20.02Salı

Dünya Melek Yatırım Forumu'nda Inv... Yer: Saat: 17:05

16.02Cuma

İSTKA'nın 11. Kalkınma Planı Payda... Yer: Saat: 18:33

13.02Salı

İSTKA Şubat Ayı Yönetim Kurulu Top... Yer: Saat: 13:04

24.01Çarşamba

İSTKA’nın 16’ncı Kalkınma Kurulu T... Yer: Saat: 14:14

15.01Pazartesi

İSTKA 2018 Yılı Mali Destek Progra... Yer: Saat: 10:10

26.12Salı

İSTKA Aralık Ayı Yönetim Kurulu To... Yer: Saat: 17:31

22.11Çarşamba

Girişimciler Borsa İstanbul’da Tür... Yer: Saat: 11:04

24.11Cuma

Büyük Veri ve Yapay Zeka Sertifika... Yer:Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş G... Saat: 14:00

14.11Salı

İSTKA Kasım Ayı Yönetim Kurulu Top... Yer: Saat: 09:58

08.11Çarşamba

ALP HAVACILIK İkitelli Sanayicisiy... Yer:İkitelli OSB Hizmet Binası Konfera... Saat: 14:00

23.10Pazartesi

METİGEM Akademi Eğitimleri Başlıyo... Yer:İkitelli OSB Metigem Hizmet Binası Saat: 00:00

27.10Cuma

London & Partners Yöneticileri İST... Yer: Saat: 15:40

23.10Pazartesi

İSTKA Desteğiyle Yürütülen İki İst... Yer: Saat: 14:37

02.10Pazartesi

İSTKA’nın 87. Dönem PCM Eğitimi Ta... Yer: Saat: 13:46

26.09Salı

İSTKA ve EURADA İşbirliği ile Avru... Yer: Saat: 12:15

22.09Cuma

Girişimcilik Ekosisteminin Aktörle... Yer: Saat: 16:03

07.09Perşembe

Ar-Ge İnovasyon Zirvesi’nde İSTKA ... Yer: Saat: 16:05

24.08Perşembe

HUFBM Projesi Kapsamında BAYKAR Ma... Yer:İkitelli OSB Hizmet Binası Konfera... Saat: 14:00

01.08Salı

İSTKA Yönetim Kurulu Toplantısı Ge... Yer: Saat: 18:12

01.08Salı

Zeytinburnu Bilim Yaşam Merkezi At... Yer: Saat: 16:58

25.07Salı

Sabancı Üniversitesi Girişim Hızla... Yer:www.startupglobe.org Saat: 00:00

24.07Pazartesi

Küçükçekmece Girişimcilik ve İnova... Yer:Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı K... Saat: 00:00

01.09Cuma

Ulusal Yetenek ve Mentor Ağı proje... Yer:Üsküdar Üniversitesi Saat: 00:00

12.07Çarşamba

Invest in Istanbul Uluslararası Ta... Yer: Saat: 11:41

19.07Çarşamba

ALUTEAM'de Alüminyum Cephe Tasarım... Yer:Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversi... Saat: 10:00

05.05Cuma

İSTKA Ar-Ge Fuarı’nda Rude Goldber... Yer: Saat: 11:11

25.04Salı

Özel Yetenekli Çocuklar Desteklene... Yer: Saat: 08:30

30.03Çarşamba

Borsa İstanbul’da gong Finans Tekn... Yer: Saat: 12:23

15.06Cuma

8. KALKINMA KURULU TOPLANTISI GERÇ... Yer:Dış Ticaret Kompleksi Saat: 10:00

02.12Çarşamba

14. KALKINMA KURULU TOPLANTISI GER... Yer:Türkiye İhracatçılar Meclisi Konfe... Saat: 09:30

23.03Perşembe

"İstanbul’u Birlikte Geleceğe Taşı... Yer: Saat: 16:13

07.03Salı

İSTKA’dan İstanbul’a Bir Günde İki... Yer: Saat: 12:00

24.12Cuma

5. KALKINMA KURULU TOPLANTISI GERÇ... Yer:İstanbul WOW Zeus Salonu Saat: 09:00

09.06Salı

13. KALKINMA KURULU TOPLANTISI GER... Yer:İstanbul Ticaret Odası Meclis Salo... Saat: 09:30

16.02Perşembe

İstanbul'a Uzakdoğu İlgisi Yer: Saat: 00:00

16.12Salı

Sağlık Turizmi Sektöründe İşbirliğ... Yer:İstanbul Kalkınma Ajansı Saat: 15:00

12.02Çarşamba

12. KALKINMA KURULU TOPLANTISI GER... Yer:İstanbul Ticaret Odası Meclis Salo... Saat: 10:00

01.06Pazartesi

Uzakdoğu’nun İstanbul’a İlgisi Hız... Yer: Saat: 11:00

16.09Çarşamba

Newton-Katip Çelebi Fonu ile Afetl... Yer:İstanbul Kalkınma Ajansı Saat: 10:00

01.04Cuma

Uzak Doğu Büyük Usta Mimar Sinan'ı... Yer: Saat: 00:00

07.03Salı

İSTKA Yönetim Kurulu Toplantısı Ge... Yer: Saat: 00:00

22.02Çarşamba

Kalkınma Bakanı Lütfü Elvan’dan İS... Yer: Saat: 00:00

27.06Perşembe

İSTKA 9. Kalkınma Kurulu Toplantıs... Yer:Dış Ticaret Kompleksi (Türkiye İhr... Saat: 09:30

12.10Cumartesi

Güvenli İnternet Projesi Açılış Tö... Yer:Bağcılar Meydanı Saat: 16:00

24.10Perşembe

İnovasyon Türkiye 2013 Fuarı Başla... Yer:İstanbul Fuar Merkezi 9-10 ve 11. ... Saat: 09:00

18.11Pazartesi

Arjantin Tesa Vakfı Ziyareti Yer:İstanbul Kalkınma Ajansı Saat: 10:00

10.12Salı

10. Kalkınma Kurulu Toplantısı Ger... Yer:İstanbul Ticaret Odası Meclis Salo... Saat: 10:00

17.12Salı

2014 Yılı Mali Destek Programları ... Yer:Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi Saat: 09:00

16.08Cuma

Cama Gönül Veren Mahir Eller Aranı... Yer: Saat: 00:00

20.08Salı

Tüted, Kullanıcı Deneyimi ve Uygul... Yer: Saat: 00:00

10.01Perşembe

Biyo&Nano Teknoloji Kongresi Yer:Fatih Üniversitesi, Mühendislik Fa... Saat: 09:30

07.02Salı

Çekmeköy Belediyesi “Dijital Arşiv... Yer:Haliç Kongre Merkezi Saat: 00:00

23.10Çarşamba

Türkiye Sağlık Teknolojisine İstka... Yer:Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Kam... Saat: 10:30

31.10Perşembe

Adalarda Doğal, Kültürel Miras ve ... Yer:Point Otel Saat: 10:00

29.11Cuma

İstanbul Tasarım Merkezi Kısa Film... Yer:c Saat: 18:00

04.12Çarşamba

Mesleki Eğitim, Rehberlik ve Kariy... Yer:Legacy Ottoman Hotel Kilikya Salon... Saat: 15:00

26.12Perşembe

Gemisyon Projesi Değerlendirme Çal... Yer:İstanbul Teknik Üniversitesi Saat: 09:30

07.01Salı

Ulusal Yeşil Bina Sertifika Sistem... Yer:Mimar Sinan Güzel Sanatlar Ünivers... Saat: 16:00

22.03Çarşamba

85. Dönem PCM eğitimi tamamlandı Yer:İstanbul Kalkınma Ajansı Saat: 17:20

 
DOKÜMAN ARŞİVİ   ARA