Help

Destek Arşivi

2016 Yılı Programları

Başvuru Rehberleri
Destek Almaya Hak Kazanan Projeler

2015 Yılı Programları

Başvuru Rehberleri

Daha Fazla Göster

Destek Almaya Hak Kazanan Projeler


Daha Fazla Göster

2014 Yılı Programları

Başvuru Rehberleri

Daha Fazla Göster

Destek Almaya Hak Kazanan Projeler

Daha Fazla Göster

2012 Yılı 2.Dönem Programları

Başvuru Rehberleri

Daha Fazla Göster

Destek Almaya Hak Kazanan Projeler

Daha Fazla Göster

2012 Yılı 1.Dönem Programları

Başvuru Rehberleri
Destek Almaya Hak Kazanan Projeler

2011 Yılı Programları

Başvuru Rehberleri
Destek Almaya Hak Kazanan Projeler

2010 Yılı Programları

Başvuru Rehberleri
Destek Almaya Hak Kazanan Projeler

Sıkça Sorulan Sorular

Ne tür destekler veriyorsunuz?

Ajansımız, mevzuatında bulunan destek araçlarından “Proje Teklif Çağrısı”  , “Güdümlü Proje Desteği” , “Teknik Destek” ve “Fizibilite Desteği” araçlarını kullanarak destek vermektedir.

 

Kimlere destek veriyorsunuz?

Ajansların yürüttüğü programların sabit bir hedef kitlesi bulunmamaktadır. Her destek programının uygun başvuru sahipleri programın niteliğine göre belirlenmekte ve Başvuru Rehberinde ifade edilmektedir.

Destek almanın şartları nelerdir?

Bir kalkınma ajansına destek başvurusu yapabilmeniz için şu şartların mevcut olması gerekmektedir:

  • Proje başvurusuna açık bir destek programının bulunması
  • Başvuru Rehberindeki şartlara uygun bir başvuru sahibi olmanız
  • Programın önceliklerine hizmet eden bir projenin hazırlanması
  • Projenin son başvuru tarihinden önce, uygun formatta ajansa sunulması 

Şartları sağlıyorum, nasıl başvurabilirim?

Başvurular çevrimiçi bir platform olan KAYS (Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi) üzerinden alınmaktadır. Bu sürece ilişkin detaylara Başvuru Rehberlerinden ve KAYS kullanıcı kılavuzlarından erişebilirsiniz. 

Güdümlü Proje Desteği için Proje fikrinizi öncelikle Ajansımızla paylaşınız.

( E-posta: iletisim@istka.org.tr Telefon: (0 212) 468 34 00 )

 

Destekler geri ödemeli mi yoksa hibe mi?

Kalkınma Ajansları programları kapsamında verilen destekler hibe niteliğindedir ve geri ödemesizdir.

Proje teklif çağrısı nedir?

Proje teklif çağrısı, belirli bir destek programı kapsamında, nitelikleri net bir şekilde belirlenmiş olan potansiyel başvuru sahiplerinin, önceden belirlenen konu ve koşullara uygun olarak proje teklifi sunmaya davet edilmesidir.

Teklif çağrısı süreci nasıl işliyor?

Sürecin aşamaları şu şekildedir:

  • Ajans yönetimi tarafından, Bölge Planında ve yıllık çalışma programında belirtilen öncelikler doğrultusunda, hangi başvuru sahiplerinin hangi konulardaki projelerine hangi şartlarda destek verileceği belirlenir.
  • Bu kararlar doğrultusunda, destek programına ilişkin tüm bilgileri barındıran “Başvuru Rehberi” yayınlanır ve program çeşitli toplantılarla kamuoyuna tanıtılır.
  • Proje sunmak isteyeler, başvuru rehberini inceleyerek programın çerçevesini öğrenir. Bir projenin değerlendirilmeye alınabilmesi için rehberde belirtilen  uygunluk şartlarının (başvuru sahibi, faaliyetler, maliyetler) hepsini yerine getiriyor olması gerekmektedir.
  • Başvuru sahipleri, proje başvurularını istenilen formatta hazırlayarak rehberde belirtilen son başvuru tarihinden önce Ajansa sunarlar.
  • Proje başvuruları değerlendirilir, başarılı bulunanlarla destek sözleşmesi imzalanarak uygulama safhasına geçilir.

Değerlendirme süreci nasıl işliyor? Projeleri kim değerlendiriyor?

Proje başvuruları altı aşamadan oluşan bir değerlendirme sürecinden geçmektedir;

1. Aşama: Ön İnceleme

Ajans, yapılan başvurular üzerinde, başvuru rehberinde talep edilen belgelerin KAYS’a doğru, eksiksiz, imzalı, kaşeli ve/veya mühürlü olarak yüklenmiş olması ve Başvuru Sahibinin, ortaklarının ve proje konularının başvuru rehberinde belirtilen kriterlere uygunluğu gibi hususlar yönünden ön inceleme yapar.

2. Aşama: Teknik ve Mali Değerlendirme

Ön inceleme sonucunda uygun bulunan başvurular, Bağımsız Değerlendiriciler tarafından Başvuru Rehberlerinde belirtilen değerlendirme usulleri ve kriterleri doğrultusunda teknik ve mali nitelik açısından değerlendirilir.

3. Aşama: Gerekli Durumlarda Ön İzleme Ziyareti Yaptırma

Genel Sekreter proje tekliflerinin risk durumunu ölçmek amacıyla Ajans personelini görevlendirerek ön izleme ziyaretleri yaptırabilir.

4. Aşama: Değerlendirmenin Kontrolü

Bağımsız Değerlendiriciler tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından Değerlendirme Komitesi, yapılan değerlendirme çalışmalarını inceleyerek tavsiyelerini oluşturur ve başarılı proje listeleri ile birlikte Ajans Genel Sekreteri’ne raporlar.

5. Aşama: Proje Bütçe Tutarlarını İnceleme

Genel Sekreter projelerin bütçe kalemlerini ve bunlar için öngörülen bütçe tutarlarını inceletir. Başarılı projeler listesini bu incelemeler sonucunda revize ederek Yönetim Kuruluna sunar.

6. Aşama: Yönetim Kurulu Onayı

Yönetim Kurulu’nun desteklenecek nihai listeyi onaylamasından sonra, öngörülen destek ödeneği ile sınırlı olmak üzere, Ajans tarafından listedeki projelere mali destek verilir. Destek almaya hak kazanan Başvuru Sahiplerine yazılı olarak bildirimde bulunularak başvuru formu ve ekleri ile başvuru rehberinde belirtilen destekleyici belgelerin aslı veya onaylı suretinin sunulması gerektiği bildirilir. Gerekli bilgi ve belgelerin sunulmasını müteakiben başvuru sahibi sözleşme imzalamaya davet edilir.

Bağımsız değerlendirici kimdir?

Proje tekliflerini, Başvuru Rehberlerinde belirtilen esaslara göre teknik ve mali açıdan değerlendirmek üzere, alanında en az beş yıllık uzmanlık ve tecrübe birikimi olan, yükseköğretim kurumları öğretim elemanları ile kamu kurum ve kuruluşları personelinden Ajans tarafından uygun bulunanların ilgili kurumlarca görevlendirilmesi veya Ajans tarafından diğer gerçek kişiler arasından hizmet alımı yoluyla seçilen uzmanlardır.

Bir sonraki destek programı ne zaman açılacak / hangi konularda olacak?

Destek programlarının belirli bir yayınlama takvimi ya da konu sırası bulunmamaktadır. Yeni programların konuları ve tarihleri; Bölge Planına, Ajans çalışma programına ve işleyiş durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir. Bir yarışma usulü olan Proje Teklif Çağrısı yönteminin bir gereği olarak, programlar kamuoyuna ilan edilmeden önce Ajans dışına tarih ya da konu bakımından herhangi bir bilgi verilememektedir.

Hazır bir proje formatı ya da destek almış örnek bir proje verebilir misiniz?

Başvuru sahiplerimize hazır örnek proje ya da geçmiş dönemlerde başarılı olmuş projelerin kopyaları verilememektedir. Bununla birlikte, başvuru evrakının temelini teşkil eden Başvuru Formu, Bütçe ve Mantıksal Çerçeve dokümanlarının şablonları ve alan açıklamaları projenin yazılma formatını belirlemektedir.

Proje yazmak zor mu? Proje yazımı ile ilgili eğitim veriyor musunuz?

Kalkınma Ajansları gibi Proje Teklif Çağrısı yöntemi ile fon sağlayan kurumlara Proje hazırlayan ekibin belli bir teknik kapasiteye sahip olması gerekmektedir. Özellikle ekipte Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) formasyonuna sahip insan kaynağının bulunması projenin kalitesini artıracaktır. Ajansımız bünyesinde düzenlenen PCM eğitimleri ve PCM ile ilgili diğer kaynaklar ulaşmak için buraya tıklayınız.

Proje yazımı için dışardan danışmanlık desteği alabilir miyiz?

Proje yazımı için kurum dışından destek alınmasında bir sakınca olmamakla birlikte, uzun vadede teknik kapasitenin oluşturulması için kurumun kendi personelinin de sürece dahil edilmesi tavsiye edilmektedir.

Danışmanlık ücretini projeye ekleyebilir miyiz?

Proje uygulanmaya başlamadan önce oluşan hiçbir maliyet proje kapsamında karşılanmamaktadır.

Herhangi bir danışmanı önerir misiniz, akredite ettiğiniz danışmanlar var mı?

İstanbul Kalkınma Ajansı, piyasadaki hiçbir danışman şirket ile olumlu/olumsuz ilişki içinde değildir. Başvuru sahipleri, proje yazma hizmetini riskine / maliyetine tamamen kendileri katlanarak alabilirler. Ajansla ilişki içinde olduğunu iddia eden danışman şirketlerin iddiaları asılsız olup bu tip bir iddiaya muhatap olan başvuru sahiplerinin Ajansımıza bilgi vermeleri kendi yararlarına olacaktır.

Desteklerin kaynağı nerden geliyor? Dış kaynak (AB vs) kullanıyor musunuz?

Kalkınma Ajanslarının mali kaynaklarının merkezi bütçeden aktarılan ödeneklerden ve Ajansın görev alanı içerisinde yer alan Belediyeler, Ticaret  ve Sanayi Odaları’nın bütçelerinden aktarılan kurum paylarından oluşmaktadır. Dış kaynak kullanılmamaktadır.

Şimdiye kadar kimler destek aldı?

Destek Arşivi kısmından Ajansın destek vermiş olduğu  projelerin listelerini bulabilirsiniz.

İş kurmak istiyorum, destek veriyor musunuz?

Destek programlarının işleyişini belirleyen mevzuat gereğince, yeni işletme kurulumuna dair herhangi bir destek verilmemektedir.

 
 
 
   

02.08Thursday

İSTKA Ağustos Ayı Yönetim Kurulu T... Yer: Saat: 11:52

08.05Tuesday

İSTKA Mayıs Ayı Yönetim Kurulu Top... Yer: Saat: 13:38

03.04Tuesday

İSTKA Nisan Ayı Yönetim Kurulu Top... Yer: Saat: 12:05

20.02Tuesday

Dünya Melek Yatırım Forumu İstanbu... Yer: Saat: 17:53

20.02Tuesday

Dünya Melek Yatırım Forumu'nda Inv... Yer: Saat: 17:05

16.02Friday

İSTKA'nın 11. Kalkınma Planı Payda... Yer: Saat: 18:33

13.02Tuesday

İSTKA Şubat Ayı Yönetim Kurulu Top... Yer: Saat: 13:04

24.01Wednesday

İSTKA’nın 16’ncı Kalkınma Kurulu T... Yer: Saat: 14:14

15.01Monday

İSTKA 2018 Yılı Mali Destek Progra... Yer: Saat: 10:10

26.12Tuesday

İSTKA Aralık Ayı Yönetim Kurulu To... Yer: Saat: 17:31

22.11Wednesday

Girişimciler Borsa İstanbul’da Tür... Yer: Saat: 11:04

24.11Friday

Büyük Veri ve Yapay Zeka Sertifika... Yer:Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş G... Saat: 14:00

14.11Tuesday

İSTKA Kasım Ayı Yönetim Kurulu Top... Yer: Saat: 09:58

08.11Wednesday

ALP HAVACILIK İkitelli Sanayicisiy... Yer:İkitelli OSB Hizmet Binası Konfera... Saat: 14:00

23.10Monday

METİGEM Akademi Eğitimleri Başlıyo... Yer:İkitelli OSB Metigem Hizmet Binası Saat: 00:00

27.10Friday

London & Partners Yöneticileri İST... Yer: Saat: 15:40

23.10Monday

İSTKA Desteğiyle Yürütülen İki İst... Yer: Saat: 14:37

02.10Monday

İSTKA’nın 87. Dönem PCM Eğitimi Ta... Yer: Saat: 13:46

26.09Tuesday

İSTKA ve EURADA İşbirliği ile Avru... Yer: Saat: 12:15

22.09Friday

Girişimcilik Ekosisteminin Aktörle... Yer: Saat: 16:03

07.09Thursday

Ar-Ge İnovasyon Zirvesi’nde İSTKA ... Yer: Saat: 16:05

24.08Thursday

HUFBM Projesi Kapsamında BAYKAR Ma... Yer:İkitelli OSB Hizmet Binası Konfera... Saat: 14:00

01.08Tuesday

İSTKA Yönetim Kurulu Toplantısı Ge... Yer: Saat: 18:12

01.08Tuesday

Zeytinburnu Bilim Yaşam Merkezi At... Yer: Saat: 16:58

25.07Tuesday

Sabancı Üniversitesi Girişim Hızla... Yer:www.startupglobe.org Saat: 00:00

24.07Monday

Küçükçekmece Girişimcilik ve İnova... Yer:Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı K... Saat: 00:00

01.09Friday

Ulusal Yetenek ve Mentor Ağı proje... Yer:Üsküdar Üniversitesi Saat: 00:00

12.07Wednesday

Invest in Istanbul Uluslararası Ta... Yer: Saat: 11:41

19.07Wednesday

ALUTEAM'de Alüminyum Cephe Tasarım... Yer:Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversi... Saat: 10:00

05.05Friday

İSTKA Ar-Ge Fuarı’nda Rude Goldber... Yer: Saat: 11:11

25.04Tuesday

Özel Yetenekli Çocuklar Desteklene... Yer: Saat: 08:30

30.03Wednesday

Borsa İstanbul’da gong Finans Tekn... Yer: Saat: 12:23

15.06Friday

8. KALKINMA KURULU TOPLANTISI GERÇ... Yer:Dış Ticaret Kompleksi Saat: 10:00

02.12Wednesday

14. KALKINMA KURULU TOPLANTISI GER... Yer:Türkiye İhracatçılar Meclisi Konfe... Saat: 09:30

23.03Thursday

"İstanbul’u Birlikte Geleceğe Taşı... Yer: Saat: 16:13

07.03Tuesday

İSTKA’dan İstanbul’a Bir Günde İki... Yer: Saat: 12:00

24.12Friday

5. KALKINMA KURULU TOPLANTISI GERÇ... Yer:İstanbul WOW Zeus Salonu Saat: 09:00

09.06Tuesday

13. KALKINMA KURULU TOPLANTISI GER... Yer:İstanbul Ticaret Odası Meclis Salo... Saat: 09:30

16.02Thursday

İstanbul'a Uzakdoğu İlgisi Yer: Saat: 00:00

16.12Tuesday

Sağlık Turizmi Sektöründe İşbirliğ... Yer:İstanbul Kalkınma Ajansı Saat: 15:00

12.02Wednesday

12. KALKINMA KURULU TOPLANTISI GER... Yer:İstanbul Ticaret Odası Meclis Salo... Saat: 10:00

01.06Monday

Uzakdoğu’nun İstanbul’a İlgisi Hız... Yer: Saat: 11:00

16.09Wednesday

Newton-Katip Çelebi Fonu ile Afetl... Yer:İstanbul Kalkınma Ajansı Saat: 10:00

01.04Friday

Uzak Doğu Büyük Usta Mimar Sinan'ı... Yer: Saat: 00:00

07.03Tuesday

İSTKA Yönetim Kurulu Toplantısı Ge... Yer: Saat: 00:00

22.02Wednesday

Kalkınma Bakanı Lütfü Elvan’dan İS... Yer: Saat: 00:00

27.06Thursday

İSTKA 9. Kalkınma Kurulu Toplantıs... Yer:Dış Ticaret Kompleksi (Türkiye İhr... Saat: 09:30

12.10Saturday

Güvenli İnternet Projesi Açılış Tö... Yer:Bağcılar Meydanı Saat: 16:00

24.10Thursday

İnovasyon Türkiye 2013 Fuarı Başla... Yer:İstanbul Fuar Merkezi 9-10 ve 11. ... Saat: 09:00

18.11Monday

Arjantin Tesa Vakfı Ziyareti Yer:İstanbul Kalkınma Ajansı Saat: 10:00

10.12Tuesday

10. Kalkınma Kurulu Toplantısı Ger... Yer:İstanbul Ticaret Odası Meclis Salo... Saat: 10:00

17.12Tuesday

2014 Yılı Mali Destek Programları ... Yer:Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi Saat: 09:00

16.08Friday

Cama Gönül Veren Mahir Eller Aranı... Yer: Saat: 00:00

20.08Tuesday

Tüted, Kullanıcı Deneyimi ve Uygul... Yer: Saat: 00:00

10.01Thursday

Biyo&Nano Teknoloji Kongresi Yer:Fatih Üniversitesi, Mühendislik Fa... Saat: 09:30

07.02Tuesday

Çekmeköy Belediyesi “Dijital Arşiv... Yer:Haliç Kongre Merkezi Saat: 00:00

23.10Wednesday

Türkiye Sağlık Teknolojisine İstka... Yer:Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Kam... Saat: 10:30

31.10Thursday

Adalarda Doğal, Kültürel Miras ve ... Yer:Point Otel Saat: 10:00

29.11Friday

İstanbul Tasarım Merkezi Kısa Film... Yer:c Saat: 18:00

04.12Wednesday

Mesleki Eğitim, Rehberlik ve Kariy... Yer:Legacy Ottoman Hotel Kilikya Salon... Saat: 15:00

26.12Thursday

Gemisyon Projesi Değerlendirme Çal... Yer:İstanbul Teknik Üniversitesi Saat: 09:30

07.01Tuesday

Ulusal Yeşil Bina Sertifika Sistem... Yer:Mimar Sinan Güzel Sanatlar Ünivers... Saat: 16:00

22.03Wednesday

85. Dönem PCM eğitimi tamamlandı Yer:İstanbul Kalkınma Ajansı Saat: 17:20

 
  SEARCH